Ακαδημαϊκές/οι σύμβουλοι

 1. Αρχική
 2. >
 3. Σπουδές
 4. >
 5. Ακαδημαϊκές/οι σύμβουλοι
On the Nature of Things
Aristotle. Paired with DaVinci's sketchbook style, for their similarly exacting studies of nature.

Ακαδημαϊκές/οι Σύμβουλοι ανά Έτος

1ο Έτος Προπτυχιακών Σπουδών
 1. Για επώνυμα Α-Ζ: Γεωργία Γούγα
 2. Για επώνυμα Η-Μ: Αντώνιος Καλατζής
 3. Για επώνυμα Ν-Σ: Ελένη Λεοντσίνη
 4. Για επώνυμα Τ-Ω: Αικατερίνη-Αλίκη Μίχου
2ο Έτος Προπτυχιακών Σπουδών
 1. Για επώνυμα Α-Ζ: Αγλαΐα Μελά
 2. Για επώνυμα Η-Μ: Χρήστος Γρηγορίου
 3. Για επώνυμα Ν-Σ: Σπυρίδων Καλτσάς
 4. Για επώνυμα Τ-Ω: Δημήτριος Βασιλάκης
3ο Έτος Προπτυχιακών Σπουδών
 1. Για επώνυμα Α-Ζ: Κωνσταντίνος Γκαραβέλας
 2. Για επώνυμα Η-Μ: Σπυρίδων-Ορέστης Παλέρμος
 3. Για επώνυμα Ν-Ω: Σταύρος Κουλουμέντας
4ο Έτος Προπτυχιακών Σπουδών
 1. Για επώνυμα Α-Ζ: Γκόλφω Μαγγίνη
 2. Για επώνυμα Η-Μ: Κωνσταντίνος Πέτσιος
 3. Για επώνυμα Ν-Σ: Κωνσταντίνος Ράντης
 4. Για επώνυμα Τ-Ω: Χρήστος Ζάγκος
Πρόγραμμα Σπουδών Φ.Π.Ψ.
 1. Για επώνυμα Α-Μ: Γκόλφω Μαγγίνη
 2. Για επώνυμα Ν-Ω: Ιορδάνης Μαρκουλάτος
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών

Α΄ και Β΄ Εξάμηνο

 1. Για επώνυμα Α-Ζ: Γκόλφω Μαγγίνη
 2. Για επώνυμα Η-Μ: Ιορδάνης Μαρκουλάτος
 3. Για επώνυμα Ν-Σ: Κωνσταντίνος Ράντης
 4. Για επώνυμα Τ-Ω: Αθανάσιος Σακελλαριάδης

Γ΄ και Δ΄ Εξάμηνο: Τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του/της κάθε φοιτητή/φοιτήτριας.

Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής

Α΄ εξάμηνο: Κωνσταντίνος Γκαραβέλας
Β΄εξάμηνο: Χρήστος Ζάγκος
Γ’ εξάμηνο: Αικατερίνη (Αλίκη) Μίχου
Δ’ εξάμηνο: Και οι τρεις παραπάνω

Οι συμβουλευτικές συναντήσεις των φοιτητριών/ων πραγματοποιούνται κατά τις προβλεπόμενες ώρες συνεργασίες των διδασκουσών/όντων, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην προσωπική τους ιστοσελίδα, ή/και ύστερα από συνεννόηση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.