Ακαδημαϊκές/οι σύμβουλοι

  1. Αρχική
  2. >
  3. Σπουδές
  4. >
  5. Ακαδημαϊκές/οι σύμβουλοι
On the Nature of Things
Aristotle. Paired with DaVinci's sketchbook style, for their similarly exacting studies of nature.

Ακαδημαϊκές/οι σύμβουλοι

Προπτυχιακές σπουδές

Α΄ και Β΄ Εξάμηνο
Λεοντσίνη Ελένη, Καλατζής Αντώνιος, Μίχου Αικατερίνη

Γ΄ και Δ΄ Εξάμηνο
Μελά Αγλαΐα, Γρηγορίου Χρήστος, Καλτσάς Σπυρίδων

Ε΄ και ΣΤ΄ Εξάμηνο
Ζάγκος Χρήστος, Γκαραβέλας Κωνσταντίνος, Παλέρμος Σπυρίδων – Ορέστης

Ζ΄ και Η΄ Εξάμηνο
Μαγγίνη Γκόλφω, Πέτσιος Κωνσταντίνος, Ράντης Κωνσταντίνος

Πρόγραμμα Σπουδών Φ.Π.Ψ.
Σακελλαριάδης Αθανάσιος, Μαρκουλάτος Ιορδάνης

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών»

Α΄ και Β΄ Εξάμηνο
Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια
Μαρκουλάτος Ιορδάνη, Αναπληρωτή Καθηγητή
Ράντης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτή Καθηγητή
Σακελλαριάδςη Αθανάσιος, Επίκουρο Καθηγητή

Γ΄ και Δ΄ Εξάμηνο
Τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του/της κάθε φοιτητή/φοιτήτριας.

Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής»

Α΄ εξάμηνο
Γκαραβέλας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Β΄εξάμηνο
Ζάγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής

Γ’ εξάμηνο
Μίχου Αλίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Δ’ εξάμηνο
και οι τρεις παραπάνω

Οι συμβουλευτικές συναντήσεις των φοιτητριών/ων πραγματοποιούνται κατά τις προβλεπόμενες ώρες συνεργασίες των διδασκουσών/όντων, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην προσωπική τους ιστοσελίδα, ή/και ύστερα από συνεννόηση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.