Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+

  1. Αρχική
  2. >
  3. Σπουδές
  4. >
  5. Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+
Philosopher with a Book
​Immanuel Kant. Paired with Pablo Picasso, since both focused a great deal of their work on the obstacles to direct perception of the external world.

Πρόγραμμα Erasmus+

Οι φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν σπουδές ή Π.Α. (Placement) είτε σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής είτε σε ένα επιστημονικό ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση αντίστοιχα, μέσω της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Erasmus+. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), καθώς και η βαθμολογία των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ καθορίζονται από τα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής από τα οποία προσφέρονται μαθήματα τα οποία ενσωματώνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών των φοιτητών, μετά από αναγνώριση και αντιστοίχιση. Για την αναγνώριση των προσφερόμενων μαθημάτων εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ακολουθώντας το Εθνικό Θεσµικό Πλαίσιο (ΦΕΚ 1466/B/13-08-2007).

Υπεύθυνες/οι Προγράμματος Erasmus+
Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ελένη Λεοντσίνη
Τηλ: +30 26510 05658, +30 6944783478
e-mail: eleon@uoi.gr
Amount of direction signs with europeans countries names.
Ιστοσελίδα
Γραφείο Erasmus+
Επικοινωνία
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων 
451 10 Ιωάννινα 
Τηλ: +3026510 07107, 7519, 7264, 7520