Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+

  1. Αρχική
  2. >
  3. Σπουδές
  4. >
  5. Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+
Philosopher with a Book
​Immanuel Kant. Paired with Pablo Picasso, since both focused a great deal of their work on the obstacles to direct perception of the external world.

Πρόγραμμα Erasmus+

Οι φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν σπουδές ή Π.Α. (Placement) είτε σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής είτε σε ένα επιστημονικό ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση αντίστοιχα, μέσω της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Erasmus+. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), καθώς και η βαθμολογία των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ καθορίζονται από τα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής από τα οποία προσφέρονται μαθήματα τα οποία ενσωματώνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών των φοιτητών, μετά από αναγνώριση και αντιστοίχιση. Για την αναγνώριση των προσφερόμενων μαθημάτων εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ακολουθώντας το Εθνικό Θεσµικό Πλαίσιο (ΦΕΚ 1466/B/13-08-2007).

Υπεύθυνες/οι Προγράμματος Erasmus+

Στρατηγικός σχεδιασμόςΕπ. Καθηγήτρια, κ. Ελένη Λεοντσίνη
Τηλ: +30 265100-5658, +30 6944783478, e-mail: eleon@uoi.gr

Υπεύθυνη/ος εξερχόμενων φοιτητριών/ων: Επ. Καθηγητής, κ. Χρήστος Γρηγορίου
Τηλ: +30 265100-5862,  e-mail: chgrigoriou@uoi.gr

Υπεύθυνη/ος εισερχομένων φοιτητριών/ωνΕπ. Καθηγήτρια Αικατερίνη (Αλίκη) Μίχου
Τηλ: +30 265100-5652,  e-mail: amichou@uoi.gr

E-mail επιτροπής erasmus+ Τμήματος Φιλοσοφίας: pherasmus@uoi.gr

Ιστοσελίδα
Γραφείο Erasmus+
Επικοινωνία
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων 
451 10 Ιωάννινα 
Τηλ: +3026510 07107, 7519, 7264, 7520