Εργαστήριο Eρευνών Nεοελληνικής Φιλοσοφίας

  1. Αρχική
  2. >
  3. Έρευνα
  4. >
  5. Εργαστήριο Eρευνών Nεοελληνικής Φιλοσοφίας
Reflected Forms
Plato. Paired with Andy Warhol's screenprint style, since his fascination with the degradation of the image through screenprinting echoes Plato's analysis of the forms as imperfectly reflected in the material world.

Περιγραφή και ιστορικό του εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Έρευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (K.E.NE.Φ.) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 349/21-11-2002 (Φ.Ε.Κ. 290/3-12-2002, τχ. Α΄). Στο Εργαστήριο απόκειται πλειάδα εξαιρετικά σπάνιων και πλούσιων αυτοτελών ιστορικοφιλοσοφικών Συλλογών, που συναπαρτίζονται από χειρόγραφα και παλαίτυπα Ελλήνων φιλοσόφων, στοχαστών και ιστορικών της φιλοσοφίας, που έζησαν από τα μέσα του 15ου ως τα τέλη του 20ου αιώνα – ένα σύνολο που συμπληρώνεται από δημοσιεύματα Ελλήνων, που διακονούν ακόμη, και των οποίων ο αριθμός υπερβαίνει τις 43.000 και μία σειρά Αρχείων. Πρόσφατα το Εργαστήριο απέκτησε το «Αρχείο του Λέανδρου Βρανούση», το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την πνευματική ιστορία της Ηπείρου και τον Ελληνισμό των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών. Στο Εργαστήριο, ακόμη, διεξάγονται σεμιναριακά μαθήματα και οργανώνονται περιοδικές Εκθέσεις Χειρογράφων και Παλαιτύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου στο http://www.kenef.phil.uoi.gr