Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

  1. Αρχική
  2. >
  3. Τμήμα
  4. >
  5. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας
Reflected Forms
Plato. Paired with Andy Warhol's screenprint style, since his fascination with the degradation of the image through screenprinting echoes Plato's analysis of the forms as imperfectly reflected in the material world.
Σημαντικά αρχεία & σύνδεσμοι

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Το Τμήμα Φιλοσοφίας έχει προτάξει, από την αρχή της λειτουργίας του, ζητήματα που αφορούν στην Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας. Η πρώιμη αναφορά της Πολιτικής Ποιότητας έχει ως αφετηρία τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος, με την παρουσία της διοίκησης του Ιδρύματος καθώς και συνεδρίες της Συγκλήτου που αφορούν σε ακαδημαϊκά και διοικητικά προτάγματα για την ανάπτυξη των νέων Τμημάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της συνένωσης με τα ΤΕΙ και του νόμου 4559/2018.

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στο Τμήμα έχει αναπτυχθεί με γνώμονα τις αρχές Πολιτικής Ποιότητας που αφορούν τόσο στο Π.Ι. όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κεντρικό άξονα στην εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος αποτελεί το «Πρότυπο για την Πιστοποίηση της Ποιότητας των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών» της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι η πολιτική διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει το Τμήμα Φιλοσοφίας επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου, με πρόταγμα την ποιότητα φοίτησης και είναι απολύτως συντεταγμένη με τα ανωτέρω πλαίσια, προάγοντας αρχές ισότητας και σεβασμού στην ετερότητα και στα ατομικά δικαιώματα σε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης με στόχο τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών που θα συμβάλλουν στην κοινωνία «του αύριο».