Διδάσκοντες/ουσες

Οι διδάσκοντες στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελούν την πηγή δύναμης του Τμήματος. Εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι άψογα καταρτισμένο στον τομέα του και μπορεί να δώσει στους φοιτητές του Τμήματος τις γνώσεις και τις εμπειρίες για να έχουν μια ακαδημαϊκή ή επαγγελματική καριέρα που θα τους οδηγήσει στην επιτυχία.
  1. Αρχική
  2. >
  3. Προσωπικό
  4. >
  5. Διδάσκοντες/ουσες

Καθηγητές/ριες

Αναπληρωτές/ριες καθηγητές/ριες

Επίκουροι/ες καθηγητές/ριες

Μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Συμβασιούχοι/ες διδάσκοντες/ουσες