Διοίκηση

 1. Αρχική
 2. >
 3. Τμήμα
 4. >
 5. Διοίκηση
Logical Space
Ludwig Wittgenstein. Paired with Piet Mondrian, to represent picture of the logic of space laid out in the ​Tractatus.

Διοικητική Οργάνωση του Τμήματος

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης (ν. 4009/2011), το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Τα όργανα Διοίκησης του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι τα εξής:

 1. Ο/Η Πρόεδρος και
 2. Η Συνέλευση του Τμήματος.
  Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας αποτελείται από την/τον Πρόεδρο, τα μέλη Δ.Ε.Π. και δύο (2) εκπροσώπους, μία/έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος.

Πρόεδροι του Τμήματος

 • 2019 – σήμερα: Γκόλφω Μαγγίνη
 • 2017 – 2019 (Φ.Π.Ψ. – Φ.): Θεοχάρης Αθανασιάδης, Καθηγητής (διατελέσας)
 • 2015 – 2017 (Φ.Π.Ψ),  Διονύσιος Δρόσος, Καθηγητής (διατελέσας)
 • 2011 – 2015 (Φ.Π.Ψ.), Κωνσταντίνος Πέτσιος, Καθηγήτης 

Γραμματεία Τμήματος

Ανθούλα Λέκκου (προϊσταμένη)
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Τηλ: +30 265100-7185
Email: alekkou@uoi.gr

Φανή Ευσταθίου
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Τηλ: +30 265100-7405
Email: fefstathiou@uoi.gr

Μαρία Παππά
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Τηλ: +30 265100-5657
Email: mpappa@uoi.gr