Γνωστικό αντικείμενο

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

ΦΕΚ διορισμού
436/27-3-2019/τ. Γ’
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Τμήμα Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τ.Θ. 1186 Τ.Κ. 45 500 Ιωάννινα Γραφείο: 328
Τηλ: 265100-5670
Βιογραφικό σημείωμα
Κοινωνικά δίκτυα

Ο Χρήστος Ζάγκος είναι Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, εργασίες του έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει συγγράψει (μόνος ή με συνεργάτες) σειρά  επιστημονικών βιβλίων. Πέραν της συγγραφικής του δραστηριότητας έχει πολύχρονη ερευνητική εμπειρία και κατά καιρούς έχει συνεργαστεί ως ερευνητής ή εμπειρογνώμονας για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης με σειρά ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων όπως το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.α.

Σπουδές

Ο Χρήστος Ζάγκος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΑΠΘ. Επίσης, σπούδασε Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις στο Lancaster University, ενώ αναγορεύτηκε διδάκτορας από την Παιδαγωγική Σχολή του ΠΔΜ στο πεδίο της Κοινωνιολογίας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτική Πολιτική
  • Πολιτική κοινωνιολογία
  • Κοινωνική & Εκπαιδευτική ανισότητα
  • Σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα: Neets, Brain Drain, Upskilling κ.α.
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
  1. Δια Βίου Μάθηση, Πιστοποίηση Προσόντων & Διασφάλιση ποιότητας. Όψεις και διερεύνηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας. (2016). Παρατηρητήριο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. ISBN: 978-960-9571-83-8. (μαζί με Ν. Φωτόπουλο).
  2. Πολιτική, Τύπος & Τόπος. (2011). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. ISBN: 978-960-458-316-4.
  3. Διαρροή από τις δομές της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έρευνα για ένα αθέατο πρόβλημα. (2013). Αθήνα: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. ISBN: 978-618-5006-24-2.. (μαζί με Δ. Βεργίδη, Μ. Κουτούζη, Α. Κυρίδη, Π. Πανδή & Δ. Σωτηρόπουλο).
  4. Κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των Neets: Το παράδειγμα της Ελλάδας, στο Ν. Παπαδάκης, Βαρόμετρο Απόντων: οι NEETs στην Ελλάδα. (2013). Αθήνα: Ι. Σιδέρης. σ. 109-120. ISBN: 978-960-08-0644-1. (μαζί με Π. Πανδή).
  5. Προσφυγική κρίση & σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές. Από τη συστημική κοινωνική ευπάθεια στη δομημένη ένταξη. Κοινωνιολογική προσέγγιση.(2019). Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο – ΑΔΕΔΥ ISBN: 978-618-81506-3-8 (μαζί με Α. Κυρίδη & Ν. Φωτόπουλο)
Προπτυχιακά μαθήματα
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Ώρες συνεργασίας

Δευτέρα 12-14
Τετάρτη 12-14