Κωνσταντίνος Ράντης

Γνωστικό αντικείμενο

Ιστορία της Φιλοσοφίας – Κοινωνική Φιλοσοφία

ΦΕΚ διορισμού
862 / τ. Γ΄/ 15-3-2024
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Τ.Θ. 1186 T.K. 45 500 Ιωάννινα
Τηλ: 265100-5684
Βιογραφικό σημείωμα
Κοινωνικά δίκτυα

Ο Κωνσταντίνος Ράντης είναι Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας – Κοινωνικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σπούδασε Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία και Παιδαγωγική στην Ελλάδα και τη Γερμανία κι έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο στο Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Br. με τη διατριβή «Zum Verhältnis von Psychoanalyse und „Dialektik der Aufklärung“» («Για τη σχέση της Ψυχανάλυσης και της “Διαλεκτικής του διαφωτισμού”»). Δίδαξε στην Pädagogische Hochschule Freiburg, στην Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ως Gastwissenschaftler στο Institut für Philosophie του Goethe Universität, Frankfurt am Main. Επίσης προσκλήθηκε και εργάσθηκε ως Gastwissenschaftler στο Husserl Archiv του Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Br. Από τον Ιούνιο του 2010 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο διδακτικό και ερευνητικό του έργο συνδυάζει την Ιστορία της Φιλοσοφίας με την Κοινωνική Φιλοσοφία υπό το πρίσμα της Κριτικής Θεωρίας.

Σπουδές

1981-1983: Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας, Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας

1984-1988: Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Δίπλωμα Κοινωνιολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

1993-1999: Σπουδές Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας στο Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Διδακτορικό Φιλοσοφίας στον Τομέα Φιλοσοφίας του Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Κύριος Τομέας Φιλοσοφία, Δευτερεύοντες Τομείς Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Τίτλος διατριβής «Zum Verhältnis von Psychoanalyse und “Dialektik der Aufklärung”»

2004-2006: Μαράσλειο Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Κοινωνική Φιλοσοφία, Κριτική Θεωρία
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας
 • Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική
 • Ψυχανάλυση
 • Αισθητική
 • Φιλοσοφία της Φύσης
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
 1. Ράντης, Κ. (2022). Apparatus criticus, τόμ.2, στο Herbert Marcuse. Πέραν της αρχής της πραγματικότητας. Πέντε διαλέξεις, τόμ. 1, Τρίκαλα: εκδόσεις Επέκεινα, 2017.
 2. Ράντης, Κ. (2022). «Η κοινωνική φιλοσοφία στο έργο του Max Horkheimer κατά τη δεκαετία του ’30», στο Κωνσταντίνος Ράντης (επιμ.), Η Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία σήμερα. Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας Παναγιώτη Νούτσο, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση, 389-403.
 3. Ράντης, Κ. (2020). «Η κανονιστικότητα της “φιλοσοφικής κοινωνικής θεωρίας” του Karl Marx», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης. 46, 124-147. https://doi.org/10.12681/hpsa.20852
 4. Rantis, Κ. (2019). «Kants Kritik der Urteilskraft und Marcuses Befreiung der Natur», Zeitschrift für kritische Theorie. 48/49, 101-116. DOI: 10.28937/9783866748491_6
 5. Rantis, K. (2018): «Adornos Theorie der Kulturindustrie. Eine kritische Bewertung in Zeiten kapitalistischer Globalisierung», στο Martin Niederauer/Gerhard Schweppenhäuser (επιμ.), „Kulturindustrie“: Theoretische und empirische Annäherungen an einen populären Begriff, Wiesbaden: Springer VS, 87-104.
 6. Rantis, Κ. (2017). «Neither Fate nor Decline: The Crisis of Modern Greek Society in Kostas Axelos and Panagiotis Kondylis». Στο G. Maggini/V. P. Solomou-Papanikolaou/H. Karabatzaki/K. D. Koskeridis (επιμ.), Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, τόμ II, Washington, 377-393.
 7. Rantis, Κ. (2016). «Die Krise der gegenwärtigen griechischen Gesellschaft, ihre philosophische Kritik und die Umrisse eines interdisziplinären Forschungsprojektes». Zeitschrift für kritische Theorie, 42/43, 246-263. DOI: 10.28937/9783866746411_13
 8. Rantis, K. (2015): «Die Rehabilitierung des Naturschönen und die Umweltproblematik», στο Myriam Gerhard (επιμ.), Studien zur Naturphilosophie, τόμ. 4: Naturauffassungen jenseits denen der Naturwissenschaften, Würzburg: Königshausen & Neumann, 105-136.
 9. Rantis, Κ. (2013). «Gesellschaftstheorie in Griechenland 1974-2012. Psychopedis, Kondylis, Castoriadis, Giannaras». Zeitschrift für kritische Theorie, 36/37, 187-206. DOI: 10.28937/9783866746664_11
 10. Ράντης, Κ. (2009). «Οι διαλεκτικές ή ιστορικές εικόνες στην Κριτική Θεωρία των Χορκχάιμερ, Μπένγιαμιν και Αντόρνο». Αξιολογικά, 22, 59-84.
 11. Ράντης, K. (2007). «Η γνωσιοθεωρία στη μαρξική κοινωνική θεωρία», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 123, 113-144. https://doi.org/10.12681/grsr.9209
 12. Rantis, Konstantinos (2005): «Adornos Bildungstheorie», Interkulturell und Global. Forum für Interkulturelle Kommunikation, Erziehung, Bildung und globales Lernen, τχ. 3/4, 259-285.
 13. Ράντης, K. (2004). «Honneth versus Horkheimer. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας της Φραγκφούρτης και το νέο επιστημολογικό του παράδειγμα». Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 114, 3-25. https://doi.org/10.12681/grsr.9274
 14. Rantis, Κ. (2004). «Adornos Kritik der antiken Ontologie». Zeitschrift für kritische Theorie, 18/19, 201-218. DOI: 10.28937/9783866748453_14
 15. Rantis, Konstantinos (2004): Geist und Natur. Von den Vorsokratikern zur Kritischen Theorie, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, ελλ. μτφρ. Κωνσταντίνος Ράντης (2008). Φύσις και πνεύμα. Από τους Προσωκρατικούς στην Κριτική Θεωρία, με ένα μεταφραστικό υπόμνημα και εννοιολογικό γλωσσάρι, Αθήνα: Πολύτροπον.
 16. Rantis, Konstantinos (2001): Psychoanalyse und «Dialektik der Aufklärung», Lüneburg: zu Klampen, ελλ. μτφρ. Κωνσταντίνος Ράντης (2006): Ψυχανάλυση και «Διαλεκτική του Διαφωτισμού», πρόλογος Gunzelin Schmid Noerr, Αθήνα: Ύψιλον.
Προπτυχιακά μαθήματα
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Ώρες συνεργασίας

Τρίτη 11:00-12:00
Τετάρτη 14:00-15:00