Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών

  1. Αρχική
  2. >
  3. Έρευνα
  4. >
  5. Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών...
Reflected Forms
Plato. Paired with Andy Warhol's screenprint style, since his fascination with the degradation of the image through screenprinting echoes Plato's analysis of the forms as imperfectly reflected in the material world.

Περιγραφή και ιστορικό του εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών ιδρύθηκε με το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 349/2002. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η υποβοήθηση του έργου του Τομέα Φιλοσοφίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και η προώθηση της έρευνας γύρω από τους κορυφαίους φιλοσόφους της αρχαιότητας, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η προώθηση της έρευνας γύρω από τους κορυφαίους φιλοσόφους της αρχαιότητας, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Το Εργαστήριο επισκέπτονται ακόμη ερευνητές και μέλη ΔΕΠ από διάφορα Πανεπιστήμια και συναφή Ερευνητικά Ιδρύματα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Αξιοσημείωτη είναι η συνεργασία του Εργαστηρίου με ελληνικά, αλλά κυρίως διεθνή ευρωπαϊκά ανάλογα Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες. Οι ερευνητικές υποδομές του Εργαστηρίου Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών είναι άρτιες, με πλούσια βιβλιοθήκη σχετική με την πλατωνική και αριστοτελική φιλοσοφία και σκοπός του Εργαστηρίου είναι η προώθηση της έρευνας γύρω από τους κορυφαίους φιλοσόφους της αρχαιότητας, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Όλα ανεξαιρέτως τα βιβλία και τα περιοδικά της πλούσιας βιβλιοθήκης του, σχετικής με την πλατωνική και αριστοτελική φιλοσοφία, προέρχονται από δωρεές νομικών και φυσικών προσώπων, ειδικά για το Εργαστήριο και μόνον.