Αντώνιος Καλατζής

Γνωστικό αντικείμενο

Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία 17ος -19ος αιώνας

ΦΕΚ διορισμού
2570/τ. Γ΄/21.10.2021
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Τμήμα Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τ.Θ. 1186 45 500 Ιωάννινα
Τηλ: +30 26510-05793
Βιογραφικό σημείωμα
Κοινωνικά δίκτυα

Ο Αντώνιος Καλατζής ασχολείται με την καντιανή φιλοσοφία, τη φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού και την πρόσληψή της στην σύγχρονη φιλοσοφία. Έχει παρουσιάσει την έρευνά του σε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια και εργαστήρια ενώ έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο  στα τμήματα φιλοσοφίας του Freie Universität του Βερολίνου και του Hebrew University της Ιερουσαλήμ.

Σπουδές

Ο Αντώνιος Καλατζής σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.  Ολοκλήρωσε τη διατριβή του στο Freie Universität του Βερολίνο στο Τμήμα Φιλοσοφίας με θέμα την Επιστήμη της Λογικής του G.W.F. Hegel. Έχει πραγματοποιήσει αυτόνομη μεταδιδακτορική έρευνα ως υπότροφος της Martin Buber Society of Fellows στο Hebrew University της Ιερουσαλήμ (2013-2017) και έχει υπάρξει επικεφαλής δυο διεπιστημονικών ομάδων στο Centre Marc Bloch, το γαλλογερμανικό ερευνητικό κέντρο για κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές του Humboldt-Universität του Βερολίνου (2017-2021).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ιστορικά: Καντιανή φιλοσοφία, Γερμανικός Ιδεαλισμός, μετακαντιανή/μεταεγελιανή φιλοσοφία

Συστηματικά: Μεταφυσική, Οντολογία, Γνωσιοθεωρία, Φιλοσοφία της θρησκείας

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Μονογραφίες

Πλήρωμα. Λογική, Θεός και Άνθρωπος στη Φιλοσοφία του G.W.F. Hegel, Αθήνα: Νήσος 2022, 200 σελ.

 Explikation und Immanenz. Das dreifache Argument der »Wissenschaft der Logik«, σε: επιστημονική σειρά Hegel-Jahrbuch, Βερολίνο και Βοστόνη: De Gruyter (υπό έκδοση), 640 σελ.

 

Επιμέλεια συλλογικών εκδόσεων
Into Life.Franz Rosenzweig on Knowledge Aesthetics and Politics (= Supplements to The Journal of Jewish Thought and Philosophy, τομ. 31), Λάιντεν: Brill Academic Publishers 2021, 400 σελ., μαζί με τον Enrico Lucca

From Ionia to Jena. Franz Rosenzweig and the History of Philosophy, Βερολίνο: Neofelis Verlag (υπό έκδοση), 200 σελ., μαζί με την Anne Eusterschulte, (υπό έκδοση)

 

Άρθρα
“The Singularity of the Concept – The Singularity of the Will. On the Logical Ground of Hegel’s Philosophy of Right”, σε: Hegel, Logic and Speculation, επ. P. D. Bubbio, A. De Cesaris, M. Pagano, H. Weslati, Λονδίνο: Bloomsbury 2019, σελ. 73-85

“Bridging without Bridges. Rosenzweig on the Relation between Philosophy and Theology”, σε: Archivio di Filosofia 2018, τόμος 86/1, σελ. 93-102

“Episodic Genius. Autonomous artistic agency in the Star of Redemption”, σε: A. Kalatzis, A. Eusterschulte, E. Lucca (επ.), ‘Into Life.Franz Rosenzweig on Knowledge Aesthetics and Politics, ειδικό τεύχος του Journal for Jewish Thought and Philosophy, Λάιντεν: Brill Academic Publishers 2021, σελ. σελ. 111-138

“Identities and Differences, or Hegel and Rosenzweig”, σε: A. Kalatzis και A. Eusterschulte, ‘From Ionia to Jena. Franz Rosenzweig and the History of Philosophy, Βερολίνο: Neofelis Verlag (υπό έκδοση)

“Intelligenz und Logik. Hegels Begriff des Denkens zwischen Wissenschaft der Logik, Philosophie des subjektiven- und des absoluten Geistes”, σε: Erkenne dich selbst. Anthropologische Perspektiven, Hegel-Jahrbuch 2018 (1), σελ. 80-86

“Faraway so close. Scepticism, subjective idealism and the Problem of »Shine« in Hegel’ s Science of Logic”, σε: Kozatsas J., Faraklas G., Synegianni St., Vieweg Kl. (επ.), Hegel and Scepticism, σε: Hegel-Jahrbuch Sonderband, Βερολίνο και Βοστόνη: De Gruyter 2017, σελ. 121-132

“Spekulation und Ereignis: Gott, Mensch und Welt in Hegel und Rosenzweig, σε: Hackl M., Danz Chr. (επ.), Die Klassische Deutsche Philosophie und ihre Folgen, Βιέννη: Vienna University Press at Vandenhoeck & Ruprecht Publishers 2017, σελ. 250-270

Προπτυχιακά μαθήματα
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Ώρες συνεργασίας

Δευτέρα 14:00-15:00
Τρίτη 14:00-15:00
Μετά από συνεννόηση