Κωνσταντίνος Γκαραβέλας

Γνωστικό αντικείμενο

Παιδαγωγική και Διδακτική της Γλώσσας

ΦΕΚ διορισμού
1924/τ. Γ΄/27.11.2020
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Τμήμα Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τ.Θ. 1186 Τ.Κ. 45 500 Ιωάννινα. Γραφείο 345, 4ος όροφος
Τηλ: 265100-5893
Βιογραφικό σημείωμα
Κοινωνικά δίκτυα

Ο Κωνσταντίνος Γκαραβέλας είναι Επίκουρος Καθηγητής με Γ.Α. την Παιδαγωγική και Διδακτική της Γλώσσας στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει δημοσιεύσει έρευνές του σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και εργασίες του έχουν συμπεριληφθεί σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Πέραν της συγγραφικής του δραστηριότητας, έχει πολύχρονη ερευνητική εμπειρία ενώ είναι  διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Μελέτης της Σχολικής Ζωής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σπουδές

Ο Κωνσταντίνος Γκαραβέλας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Επίσης, ολοκλήρωσε το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και Επικοινωνίας των Τμημάτων Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Φιλοσοφικής Σχολής στο Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη «Διδακτική των Γλωσσών» και αναγορεύτηκε διδάκτορας από το Tμήμα  Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πεδίο της Παιδαγωγικής.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Γλωσσική διδασκαλία
Κριτικός γραμματισμός
Κοινωνιογλωσσολογία
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα
Παιδαγωγική

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
  1. Gkaravelas K. (2012). The Competence of Greek High School Students at the End of Compulsory Education in Language Use. In Language Teaching and Research. Vol. 6, pp. 1082-1087.
  2.   Γκαραβέλας Κ. (2015). Η επίδραση της κοινωνικής θέσης στην κατανόηση καθημερινών γραπτών κειμένων σε μαθητές που βρίσκονται στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στο Ανδρουλάκης Γ. (επιμ.).Οι γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και η παρουσία τους στην εκπαίδευση, Πρακτικά Γλωσσολογικού Συνεδρίου «4α Τζαρτζάνεια», Βόλος: Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας.
  3. Γκαραβέλας Κ. (2016). Σκέψεις για τη Διδασκαλία της Γλώσσας μέσα από μια Περιήγηση στα Εκπαιδευτικά Συστήματα της Ελλάδας και της Φινλανδίας. ΣτοΕκπαιδευτικός Κύκλοςτόμος 4, τεύχος 2/2016, σελ. 95-108.
  4. Gkaravelas K., Sevi A. & Lagou V. (2021). Infrastructure and Τeaching: University Students’ impressions on completion of their internship in Greek public schools. International Journal of Education. Vol. 13, No. 4., pp. 119-136.  ISSN 1948-5476. DOI: https://doi.org/10.5296/ije.v13i4.19200
  5. MathioudakiΚ.& Gkaravelas K. (2022). Critical Literacy through WebQuests in foreign language teaching: A case study.The International Journal of Literacies. Vol. 29, issue 1, pp. 11-25. ISSN: 2327-0136 (Print), ISSN: 2327-266X (Online), DOI: https://doi.org/10.18848/2327-0136/CGP/v29i01/11-25
Προπτυχιακά μαθήματα
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Ώρες συνεργασίας

Τρίτη: 09.00-11.00
Παρασκευή: 10.00-12.00