Βιβλιοθήκη και Μουσείο Σπύρου και Μαρίας Μαλαφούρη (Ερνάνη)

  1. Αρχική
  2. >
  3. Έρευνα
  4. >
  5. Βιβλιοθήκη και Μουσείο Σπύρου...
On the Nature of Things
Aristotle. Paired with DaVinci's sketchbook style, for their similarly exacting studies of nature.

Βιβλιοθήκη και Μουσείο Σπύρου και Μαρίας Μαλαφούρη (Ερνάνη)

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας περιήλθε η Βιβλιοθήκη και Μουσείο Σπύρου και Μαρίας Μαλαφούρη (Ερνάνη), το οποίο αποτέλεσε δωρεά (τον Μάιο του 1996) στον Τομέα Φιλοσοφίας του τέως Τμήματος Φ.Π.Ψ.. H Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Σπύρου και Μαρίας Μαλαφούρη (Eρνάνη) εγκαινιάσθηκε στις 30-1-1998. O Σπύρος Δ. Mαλαφούρης (Eρνάνης), Γ. Επιθεωρητής Mέσης Εκπαίδευσης, φιλόλογος, ιστορικός, λογοτέχνης, δώρισε ό,τι συγκροτεί τη Βιβλιοθήκη και Μουσείο που φέρει το όνομα του ζεύγους Mαλαφούρη. H Βιβλιοθήκη περιέχει περίπου 6.000 τόμους, από τους οποίους οι 2.300 έχουν δημοσιευθεί από το 1610 ως το 1900, και 900 περίπου χειρόγραφα (στα οποία ανήκουν ο Θούριος του Pήγα και Τραγωδίες του Foscolo). Tο Μουσείο περιλαμβάνει τριάντα δύο πίνακες ζωγραφικής (οι περισσότεροι είναι του 19ου αιώνα) και εκατοντάδες χαρακτικών (με σπάνιους χάρτες του 18ου αιώνα) και άλλων εκθεμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται «ιδιοτροπίες της φύσης» και προσωπικά αντικείμενα του Θ. Κολοκοτρώνη, του Ugo Foscolo και του Eλ. Βενιζέλου). H Βιβλιοθήκη και Μουσείο Σπύρου και Μαρίας Mαλαφούρη (Eρνάνη), που διαθέτει κανονισμό λειτουργίας και σύγχρονο σύστημα πολλαπλής ηλεκτρονικής φύλαξης, είναι επισκέψιμο κατά τις εργάσιμες ημέρες, όλα τα πρωϊνά της εβδομάδας.