Γνωστικό αντικείμενο

Ηθική φιλοσοφία

ΦΕΚ διορισμού
1578/τ. Γ΄/01.07.2022
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Τμήμα Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τ.Θ. 1186 Τ.Κ. 45 500 Ιωάννινα Γραφείο 329, 4ος όροφος
Τηλ: 265100-5743
Βιογραφικό σημείωμα
Κοινωνικά δίκτυα

Ο Σπυρίδων Καλτσάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Έχει παρουσιάσει την έρευνά του σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει άρθρα στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Πραγματοποίησε αυτόνομη μεταδιδακτορική έρευνα ως υπότροφος του ΙΚΥ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Μάρτιος 2019 – Απρίλιος 2021). Παράλληλα, ο Σπυρίδων Καλτσάς έχει διδάξει μαθήματα φιλοσοφίας και κοινωνικής θεωρίας σε προπτυχιακό επίπεδο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και έχει πολυετή εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία, την ηθική φιλοσοφία και την κοινωνική θεωρία με έμφαση στη θεωρία της επικοινωνιακής δράσης.

Σπουδές

Ο Σπυρίδων Καλτσάς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στην πολιτική επιστήμη και την κοινωνιολογία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2011 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με υποτροφία του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο Paris-Sorbonne (Paris IV) με θέμα την έννοια της ευθύνης στην επικοινωνιακή θεωρία του Jürgen Habermas.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία
  • Ηθική θεωρία
  • Κοινωνική θεωρία
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
  1. Με τους Γεράσιμο Κάρουλα, Γιάννη Καραγιάννη και Φανή Κουντούρη, “The Political Discourse of the Church of Greece during the Crisis: An Empirical Approach”, Religions, 2022, 13(4): 273.
  2. “The Dialectics of Conviction and Responsibility in Adorno’s Critique of Morality”, Φιλοσοφία: Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, 51, σσ. 21-34.
  3. «Δημόσια σφαίρα και θρησκευτικό επιχείρημα στο πλαίσιο της μετακοσμικής κοινωνίας», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 46, 2020, σσ. 18-47.
  4. “Habermas, Taylor, and Connolly on Secularism, Pluralism, and the Post-Secular Public Sphere”, Religions, 2019, 10(8), 460, pp. 1-19.
  5. «Raison pratique et responsabilité: La responsabilité comme phronesis et les limites de l’herméneutique philosophique», Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy, Vol. 12, Ethics, 2018, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie – Greek Philosophical Society – Philosophy Documentation Center, pp. 361 – 367.
  6. Η μεταμεταφυσική σκέψη απέναντι στην πρόκληση της θρησκείας: Πρακτικός Λόγος, αλληλεγγύη και ο διάλογος της φιλοσοφίας με τη θρησκεία ως καθήκον πολιτικό», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 148, 2017, σσ. 75-103.
Προπτυχιακά μαθήματα
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Ώρες συνεργασίας

Πέμπτη 14.00 – 15.00, Παρασκευή 12:00-14:00
Κατόπιν συνεννόησης