Αθηνά Νέγρη

Γνωστικό αντικείμενο

Ιστορία της Εκπαίδευσης

ΦΕΚ διορισμού
5110/τ.Β΄/15-11-2018
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φιλοσοφίας Κτίριο Φιλοσοφίας-4ος όροφος Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων T.K. 45110 Ιωάννινα
Τηλ: 265100-5676
Βιογραφικό σημείωμα
Κοινωνικά δίκτυα

Η Αθηνά Νέγρη είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης». Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της Αγωγής» από το Τμήμα  Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι υποψήφια Διδάκτωρ της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, το Γλωσσικό Ζήτημα, την Ιστοριογραφία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Παλαιότερα διετέλεσε μέλος ΕΤΕΠ στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογία και υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΙΔΑΧ, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και στην Κοσμητεία Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2006-2017).  Έχει εργαστεί στον Τραπεζικό Τομέα (1994-1997) στον κλάδο Χορηγήσεων και Εισαγωγών – Εξαγωγών  και στην ιδιωτική εκπαίδευση (διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας) (1994-2005). Από το 1998 έως το 2007 ήταν μέλος του Σώματος Επίλεκτων Μεταφραστών και Διερμηνέων Θεσσαλονίκης.  Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια  στην Υποστήριξη Δικτύου Φοίτησης Τσιγγανοπαίδων  του Προγράμματος του ΥΠ.ΕΘ.Π. “Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο” που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (2002-2004). Ακόμη εργάστηκε ως διαχειρίστρια και υπεύθυνη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου στο Πρόγραμμα 4.1.1.δ. “Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία.” που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (2004-2006).

Σπουδές
  • Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  στις «Επιστήμες της Αγωγής» από το Τμήμα  Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Υποψήφια Διδάκτωρ της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Tμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
  • Γλωσσικό Ζήτημα
  • Ιστοριογραφία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
  • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
  1. «Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα: Μέτωπα διαπραγμάτευσης και δράσης στους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας», στο «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: συνέχειες και ασυνέχειες», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής, Ιωάννινα, 9-10 Μαΐου 2003 (Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου)
  2. «Ιστοριογραφία της νεοελληνικής εκπαίδευσης», μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2011
Προπτυχιακά μαθήματα
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Ώρες συνεργασίας

Τρίτη 11-1 μ.μ., Τετάρτη και Πέμπτη 10-12 μ.μ.