Τμήμα Φιλοσοφίας και Ριζάρειο Ίδρυμα

  1. Αρχική
  2. >
  3. Τμήμα
  4. >
  5. Τμήμα Φιλοσοφίας και Ριζάρειο...
Philosopher with a Book
​Immanuel Kant. Paired with Pablo Picasso, since both focused a great deal of their work on the obstacles to direct perception of the external world.
Σημαντικά αρχεία & σύνδεσμοι

Τμήμα Φιλοσοφίας και Ριζάρειο Ίδρυμα

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή-το Ριζάρειο Ίδρυμα ανέπτυξαν ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ακαδημαϊκή και εν γένει πολιτιστική συνεργασία τόσο στην  πόλη των Ιωαννίνων όσο και στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στο Μονοδένδρι Ζαγορίου. Από το 2022-2023, η συνεργασία  πραγματοποιείται εντός Πρωτόκολλου Συνεργασίας με τριετή ισχύ (2022-20225), το οποίο υπεγράφη μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων φορέων τον Δεκέμβριο 2022 και περιλαμβάνει σειρά τρεις (3) άξονες δράσεων:

  1.  Διεξαγωγή Θερινού Σχολείου του Διϊδρυματικού, Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» του Τμήματος Φιλοσοφίας στο Μονοδένδρι Ζαγορίου κατά τον μήνα Ιούλιο. Η  πρώτη διοργάνωση με θέμα «Η διεπιστημονικότητα της φιλοσοφίας σήμερα» πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στο διάστημα 8 με 12 Ιουλίου 2022,
  2. Χορηγική στήριξη των δύο κύκλους εκδηλώσεων – «Η φιλοσοφία ως “τέχνη του βίου”» και «Φιλοσοφία και Κινηματογράφος»  – του Τμήματος Φιλοσοφίας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, οι οποίοι φέρουν τον γενικό τίτλο «Το Τμήμα Φιλοσοφίας στην πόλη»,
  3. Κύκλο διαλέξεων «Αδελφοί Ριζάρη» τόσο στο κτίριο παλαιών γραφείων Διοίκησης της Ρ.Ε.Σ.-του Ριζαρείου Ιδρύματος (Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 51, Αθήνα) όσο και στις εγκαταστάσεις της Ρ.Ε.Σ. στα Διδακτήρια Χαλανδρίου. Οι διαλέξεις που διεξάγονται στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος απευθύνονται στο ευρύ κοινό, με θέματα γενικότερου φιλοσοφικού ενδιαφέροντος, και σε αυτές συμμετέχουν, εκτός των διδασκόντων του Τμήματος Φιλοσοφίας, και προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες από την ημεδαπή και την αλλοδαπή. Οι ομιλίες και οι συναφείς προς αυτές δράσεις που διοργανώνονται στα Διδακτήρια Χαλανδρίου απευθύνονται στους μαθητές/τις μαθήτριες των Διδακτηρίων και έχουν, κυρίως, παιδαγωγικό και διδακτικό χαρακτήρα.