Τμήμα

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1996 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη της Επιστήμης, και η κατάρτιση αποφοίτων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις ενδεικτικές θεωρίες σε πρακτικό επίπεδο στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
[slim_seo_breadcrumbs label_home="Αρχική"]