Θερινό Σχολείο ΔΔΠΜΣ – Ριζάρειο Ίδρυμα 2023

  1. Αρχική
  2. >
  3. Τμήμα
  4. >
  5. Θερινό Σχολείο ΔΔΠΜΣ –...
Philosopher with a Book
​Immanuel Kant. Paired with Pablo Picasso, since both focused a great deal of their work on the obstacles to direct perception of the external world.
Σημαντικά αρχεία & σύνδεσμοι

Τελικός απολογισμός εργασιών 2ου Θερινού Σχολείου «Φιλοσοφία και Τέχνη»

Από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 ως και την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Μονοδένδρι Ζαγορίου, γενέτειρα των ευεργετών Αδελφών Μάνθου και Γεώργιου Ριζάρη, το 2ο Θερινό Σχολείο του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» του Τμήματος Φιλοσοφίας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το θέμα του 2ου Θερινού Σχολείου ήταν «Φιλοσοφία και Τέχνη». Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν οι σχέσεις Φιλοσοφίας και
Τέχνης, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι προσεγγίσεις φιλοσοφικών ρευμάτων (Στωικισμός, Γερμανικός Ιδεαλισμός, Σχολή της Φρανκφούρτης) και οι θεωρίες μεμονωμένων διανοητών (Shaftesbury, Baumgarten, Burke, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Adorno κ.α.).

Η όλη διοργάνωση του 2ου Θερινού Σχολείου στέφτηκε με επιτυχία, η οποία μαρτυρείται τόσο από το αυξημένο ενδιαφέρον και τη μεγάλη συμμετοχή των φοιτητριών/ων του Τμήματος και των τριών κύκλων Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, αλλά και εξωτερικών συμμετεχουσών/συμμετεχόντων όσο και από τον αριθμό διδασκουσών/διδασκόντων από άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας, Ακαδημία Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας (ΕΚΠΑ), Τμήμα Κοινωνιολογίας (ΕΚΠΑ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Πάντειο), Τμήμα Φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), που έλαβαν μέρος στις
εργασίες του 2ου Θερινού Σχολείου. Αξίζει, επιπλέον, να αναφερθεί ότι στο πρόγραμμα του 2ου Θερινού Σχολείου συμπεριλήφθηκε και ειδική συνεδρία με παρουσιάσεις από τις/τους φοιτήτριες/ες του ΔΔΠΜΣ με θέμα τη Φιλοσοφία της Τέχνης του G.W.F. Hegel.

Ευχαριστούμε την πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Άννα Μπατιστάτου, για την παρουσία της, το ενεργό της ενδιαφέρον για τις δράσεις του Τμήματος Φιλοσοφίας, την ανταλλαγή απόψεων και την εποικοδομητική συζήτησή της με τις/τους φοιτήτριες/ες και τις/τους διδάσκουσες/διδάσκοντες.

Το Τμήμα θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει θερμά το Ριζάρειο Ίδρυμα για την πνευματική, οικονομική και οργανωτική του αρωγή, όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται και στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τριετή ισχύ (2022-20225), το οποίο υπεγράφη μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων φορέων τον Δεκέμβριο 2022 και, ιδιαιτέρως, τον πρώην πρύτανη κ. Χρήστο Μασσαλά και τον κ. Κωνσταντίνο Λιούμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ριζαρείου Ιδρύματος για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του 2ου Θερινού Σχολείου.

Για την Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Θερινού Σχολείου
Κ. Ράντης, Διευθυντής ΔΔΠΜΣ «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών»
Γκ. Μαγγίνη, Πρόεδρος του Τμήματος
Χρ. Γρηγορίου
Α. Καλατζής