Κωνσταντίνος Γκαραβέλας

Ο Κωνσταντίνος Γκαραβέλας είναι Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παράλληλα είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται στα επιστημονικά πεδία της Διδακτικής της Γλώσσας, της Κοινωνιογλωσσολογίας και της Γενικής Παιδαγωγικής. Στο παρελθόν έχει διδάξει στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του ΤΕΙ Ηπείρου και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Γνωστικό αντικείμενο

Παιδαγωγική και Διδακτική της Γλώσσας

Θέση

Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Η επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία
 • Η διδασκαλία και η αξιολόγηση του γραπτού λόγου
 • Η κοινωνιογλωσσολογία
 • Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα
 • Ο κριτικός γραμματισμός
 • Η παιδαγωγική

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Γκαραβέλας Κ. (2009). Διαφορές στην επίδοση κατά την κατανόηση καθημερινών γραπτών κειμένων ανάμεσα σε μαθητές και μαθήτριες που βρίσκονται στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στο Karasimos, Vlachos, Dimela, Giakoumelou, Koutsoukos, Pavlakou & Bougonikolou (ed). Proceedings. Patras, σελ. 261-271.
 2. Γκαραβέλας Κ. (2011). «Η επικοινωνιακή ικανότητα δίγλωσσών μαθητών κατά την ανάγνωση γραπτών κειμένων». Στο Γεωργογιάννης Π. (επιμ.). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση – Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας. Τόμος 1. Πάτρα, σελ. 120-132.
 3. Γκαραβέλας Κ./Θ. Χρίστου (2012). Οι ιστοεξερευνήσεις (WebQuests) στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας: Μια διδακτική πρόταση. Στο Γεωργογιάννης Π. (επιμ.). Διαπολιτισμικότητα, Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Οικονομική Κρίση και τα Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα, Πάτρα, τόμος 2, σελ. 181-192.
 4. Gkaravelas K. (2012). The Competence of Greek High School Students at the End of Compulsory Education in Language Use. In Language Teaching and Research. Vol. 6, pp. 1082-1087.
 5. Γκαραβέλας Κ. (2015). Η επίδραση της κοινωνικής θέσης στην κατανόηση καθημερινών γραπτών κειμένων σε μαθητές που βρίσκονται στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στο Ανδρουλάκης Γ. (επιμ.). Οι γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και η παρουσία τους στην εκπαίδευση, Πρακτικά Γλωσσολογικού Συνεδρίου «4α Τζαρτζάνεια», Βόλος: Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας.

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Γλώσσα και Κοινωνία: Κοινωνιογλωσσικές Προσεγγίσεις και Γλωσσική Διδασκαλία
 • Η Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα: Διδακτικές Πρακτικές
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Παιδαγωγικές Ιδέες και Εκπαίδευση
 • Διδακτική της Γλώσσας

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

 • Τρίτη 10.00-12.00
 • Πέμπτη 10.00-12.00

CV (ελ)       265100-5893       kgkaravelas@uoi.gr