Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Kρήτης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οργάνωσε και θεσμοθέτησε από το φθινόπωρο του 1998 (ΦΕΚ 738/17.7.1998) το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» (Δ.Δ.Π.M.Σ. Ε.Φ.-Φ.Ε.).  Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» περιλαμβάνει δύο κύκλους που αφορούν στον Δεύτερο και Τρίτο Κύκλο Σπουδών του Ν. 4485/2017, ενώ επανιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 1756/17.5.2018) και τροποποιήθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών του το 2020 (ΦΕΚ 4360/5.10.2020).

Οι Σπουδές στον πρώτο κύκλο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. εμβαθύνουν μεθοδολογικά, ως προς το περιεχόμενο και τις βασικές γνώσεις των πτυχιούχων που παρακολουθούν το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και προσφέρουν επιστημονική εξειδίκευση, η οποία συμβάλλει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και ικανοποιεί τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ε.Φ.-Φ.Ε. οι Σπουδές αυτές οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ελάχιστης διάρκειας 4 εξαμήνων).

Οι Σπουδές στον δεύτερο κύκλο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. υποστηρίζουν διάφορες περιοχές της Φιλοσοφίας, αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και τις συνδέουν με την έρευνα αιχμής του οικείου γνωστικού πεδίου. Βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Διδακτορικών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ε.Φ.-Φ.Ε. οι Σπουδές στον δεύτερο κύκλο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Φιλοσοφία (ελάχιστης διάρκειας 6 εξαμήνων).

Οι κάτοχοι των διπλωμάτων αυτών αποκτούν τη δυνατότητα να εργασθούν ως διδάσκοντες και ερευνητές A.E.I., T.E.I. και Ερευνητικών Κέντρων, ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με αυξημένα προσόντα, αλλά και ως στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι ο κλάδος της Φιλοσοφίας από τις απαρχές του δεν αποσκοπούσε στην καλύτερη προσαρμογή στο υπάρχον, αλλά στην κριτική του υπάρχοντος, διαπιστώνεται ότι ο φιλοσοφικός κανόνας είναι ανοιχτός και ιστορικά ευέλικτος, ώστε τα φιλοσοφικά ερωτήματα να στοχεύουν συχνά σε γενικότατα προβλήματα και να χρησιμεύουν στον αναστοχασμό περί πιθανών τρόπων πρόσβασης σε πληθώρα πεδίων. Επομένως οι ορισμοί της Φιλοσοφίας, που αναπτύχθηκαν σε προγενέστερες εποχές στο πλαίσιό της, διατηρούν πάντοτε την επικαιρότητά τους και εξακολουθούν να μας εμπνέουν και σήμερα για να υπερβαίνουμε την απλή προσαρμογή μας στην πραγματικότητα:

«Τι μπορώ να γνωρίσω;», «Τι οφείλω να πράξω;», «Τι μπορώ να ελπίζω;»,

είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που μας οδηγούν σε μια άλλη πραγματικότητα, σε έναν βίο που δεν εξαντλείται απλώς σε μια τετριμμένη ζωή, αλλά σε μια έλλογη κοινωνία.

 

Κωνσταντίνος Ράντης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής

του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών”