Σκόρος : Η φοιτητική ομάδα του Τμήματος Φιλοσοφίας

Η εμμονή του Σκόρου είναι το φως, μια μανία με κάτι το άπιαστο από τις δυνατότητες του. Η εμμονή της φιλοσοφίας είναι η αλήθεια, ένας εθισμός παράλογων απαιτήσεων. Στο ερώτημα γιατί η εμμονή, κάθε Σκόρος της σκέψης απαντάει “καλωσοριστικά”.
  1. Αρχική
  2. >
  3. Σπουδές
  4. >
  5. Σκόρος : Η φοιτητική...
Ecce Homo
​Friedrich Nietzsche. Paired with Paul Klee, for their similar emphasis on delight in primitive forms.
Κοινωνικά Δίκτυα

«Σκόρος»

Ο «Σκόρος» ξεκινάει ως μια ομάδα, με κύριο ενδιαφέρον την φιλοσοφία, την τέχνη και την επιστήμη. Ευελπιστούμε, έπειτα από την παρουσίαση αυτής της πρωτοβουλίας, την εκδήλωση ενδιαφέροντος και από άλλους φοιτητές με κοινές βλέψεις, ώστε να επεκταθεί το σύνολο των μελών μας. Στο πρώτο αυτό στάδιο λοιπόν, χρησιμοποιούμε ως ψηφιακό μέσο καταγραφής, τη βιντεοσκόπηση ανθρώπων από τον χώρο της φιλοσοφίας με απώτερη επιδίωξη την διάνοιξη συζητήσεων γύρω από προβληματισμούς της σκέψης και της επιστήμης. Το μέσο της βιντεοσκόπησης προσφέρει μια πιο ζωντανή και κατά την άποψη μας ενδιαφέρουσα προσέγγιση στα θέματα μας, καθώς η συζήτηση είναι εύκολα προσβάσιμη και περισσότερο ψυχαγωγική για τους ανθρώπους που εισάγονται στη φιλοσοφική σκέψη.

Οι συνεντευξιαζόμενοι θα επικοινωνούν με τα μέλη της ομάδας για να συνθέσουν τη μορφή των ερωτημάτων και τη ροή της συζήτησης, θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα θέματα αλλά όχι για τις ίδιες τις ερωτήσεις. Σκοπός μας είναι τόσο να εμβαθύνουμε σε φιλοσοφικά θέματα όσο να αναζητήσουμε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που ώθησαν τους συμμετέχοντες στην ενασχόληση τους με το αντικείμενο τους. Τα μέλη της ομάδας μας, επιθυμούν να φέρουν σε επαφή κάποιους συμμετέχοντες έχοντας ως στόχο την διαλεκτική προσέγγιση ενός κοινού θέματος.

Η διάρκεια των συνεντεύξεων θα ποικίλλει. Οι βασικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται σε χώρους του πανεπιστήμιου. Σε περιπτώσεις εκτάκτων εκδηλώσεων οι προσκεκλημένοι θα συνεντευξιάζονται στον χώρο όπου θα πραγματοποιείται η εκάστοτε εκδήλωση.

Έπειτα από επεξεργασία, τα βίντεο θα δημοσιεύονται στο YouTube σε κανάλι δημιουργημένο για αυτό τον σκοπό με το όνομα «Σκόρος». Οι σύνδεσμοι παραπομπής των βίντεο θα δημοσιεύονται στην σελίδα του πανεπιστήμιου και θα συνοδεύονται από γραπτό κείμενο περίληψης, στα ελληνικά και τα αγγλικά, όσων έχουν ειπωθεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων από την ομάδα του Σκόρου. Οι ίδιες πληροφορίες θα δημοσιεύονται και σε άλλες πλατφόρμες του Σκόρου.