Αθανάσιος Σακελλαριάδης

Ο Αθανάσιος Σακελλαριάδης είναι μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου εργάζεται από το 2003. Φοίτησε στα Μεταπτυχιακά Τμήματα Σπουδών Φιλοσοφίας των Πανεπιστημίων UCLA και Regensburg και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων,  με θέμα: «Η φιλοσοφία  της γλώσσας στον L. Wittgenstein: Μια κριτική προσέγγιση».

Θέση

Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος)

Γνωστικό Αντικείμενο

Φιλοσοφία των Επιστημών  και  Φιλοσοφία της Γλώσσας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Φιλοσοφία των Επιστημών,
 • Φιλοσοφία του Νου,
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Aπό το Tractatus στις Έρευνες: Η Φιλοσοφική Διαδρομή του L. Wittgenstein. (2006), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 2. “Some Thoughts on Wittgensteinian “Nonsense” and the Use of Metaphor” , Proceedings of the 33d International Wittgenstein Symposium: “Image and Imaging in Philosophy, Science and the Arts” (Kirchberg am Wechsel, Austria 8 – 18 /8/2010). Διαθέσιμο κατόπιν επιλογής και σε μορφή pdf: University of Bergen (Wittgenstein Archives).
 3. “Metaphor as a Hermeneutical Design of the Mental Phenomena: The role of narrative speech in the cognitive field of the Philosophy of Mind.”, Selected Proceedings from the 10th Conference of the Hellenic Semiotics Society : Changing Worlds and Signs of the Times , e Book (PDF), Volos 2016, pp. 730-738.
 4. “A Chance of Searching New Methods in Philosophy: The role of Metaphor in the “Crisis” of Concepts”  in G. Maggini, V. Solomou, H. Karambatzaki, K. Koskeridis (eds),  Philosophy and CrisisII, 2016,   pp. 155 -163.
 5. “Aristotle on Consciousness”, A. Sakellariadis and P. Farantakis PHILOSOPHIA 45 (2015), pp. 175-181.

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Αναλυτική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία της Γλώσσας  (Χειμερινό εξάμηνο, Υποχρεωτικό)
 • Φιλοσοφία του Νου (Χειμερινό εξάμηνο, Επιλεγόμενο)
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης (Εαρινό εξάμηνο, Υποχρεωτικό)
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας ΙΙ (Εαρινό εξάμηνο, Επιλεγόμενο)

Μεταπτυχιακά

 • Φιλοσοφία της Γλώσσας  Ι  –  Επιστημολογία (Χειμερινό εξάημηνο)
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας ΙΙ: Γλώσσα και Γνωσιακή λειτουργία (Εαρινό εξάμηνο)

Γραφείο

Τομέας Ιστορίας της Φιλοσοφίας, Κτήριο Φιλοσοφίας, 3ος Όροφος

Ώρες  συνεργασίας με φοιτητές

 • Tρίτη, 10.00–14.00
 • Τετάρτη, 10.00-14.00

CV (ελ)     265100-5665       asakel@uoi.gr