Κωνσταντίνος Ράντης

 

Ο Κωνσταντίνος Ράντης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας – Κοινωνικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σπούδασε Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία και Παιδαγωγική στην Ελλάδα και τη Γερμανία κι έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο στο Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Br. με τίτλο «Zum Verhältnis von Psychoanalyse und „Dialektik der Aufklärung“» («Για τη σχέση της Ψυχανάλυσης και της “Διαλεκτικής του διαφωτισμού”»). Δίδαξε στην Pädagogische Hochschule Freiburg, στην Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ως Gastwissenschaftler στο Institut für Philosophie του Goethe Universität, Frankfurt am Main. Επίσης προσκλήθηκε ως Gastwissenschaftler στο Husserl Archiv του Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Br. Από τον Ιούνιο του 2010 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο διδακτικό και ερευνητικό του έργο συνδυάζει την Ιστορία της Φιλοσοφίας με την Κοινωνική Φιλοσοφία και την Κριτική Θεωρία.

Γνωστικό αντικείμενο

Ιστορία της Φιλοσοφίας – Κοινωνική Φιλοσοφία

Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ιστορία της Φιλοσοφίας
 • Κοινωνική Φιλοσοφία, Κριτική Θεωρία
 • Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική
 • Αισθητική
 • Ψυχανάλυση
 • Φιλοσοφία της Φύσης

Βιβλία / Μονογραφίες

 1. Ράντης, Κωνσταντίνος (2021): Herbert Marcuse. Πέραν της αρχής της πραγματικότητας (apparatus criticus), Tρίκαλα: εκδόσεις Επέκεινα (υπό έκδοση).
 2. Ράντης, Κωνσταντίνος (2015): Εισαγωγή στη διαλεκτική: Από τον Πλάτωνα ως τον Μαρκούζε, Αθήνα: εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
 3. Ράντης, Κωνσταντίνος (2008): Φύσις και πνεύμα. Από τους Προσωκρατικούς στην Κριτική Θεωρία, Αθήνα: εκδόσεις Πολύτροπον.
 4. Ράντης, Κωνσταντίνος (2006): Ψυχανάλυση και «Διαλεκτική του διαφωτισμού», Αθήνα: εκδόσεις Ύψιλον.
 5. Ράντης, Κωνσταντίνος (2004): Καστοριάδης και Μαρξ, Αθήνα: εκδόσεις Ύψιλον.
 6. Rantis, Konstantinos (2004): Geist und Natur. Von den Vorsokratikern zur Kritischen Theorie, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 7. Rantis, Konstantinos (2001): Psychoanalyse und «Dialektik der Aufklärung», Lüneburg: zu Klampen.

Επιμέλειες / Μεταφράσεις

 1. Ράντης, Κωνσταντίνος (επιμ. – μτφρ.) (2017): Herbert Marcuse. Πέραν της αρχής της πραγματικότητας. Πέντε διαλέξεις, Τρίκαλα: εκδόσεις Επέκεινα.
 2. Ράντης, Κωνσταντίνος (επιμ. – μτφρ. – επίμ.) (2013): Herbert Marcuse. Περί διαλεκτικής. Τρία δοκίμια, Αθήνα: εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 1. Rantis, Konstantinos (2019): «Kants Kritik der Urteilskraft und Marcuses Befreiung der Natur», Zeitschrift für kritische Theorie, τχ. 48/49, 101-116.
 2. Rantis, Konstantinos (2016): «Die Krise der gegenwärtigen griechischen Gesellschaft, ihre philosophische Kritik und die Umrisse eines interdisziplinären Forschungsprojektes», Zeitschrift für kritische Theorie, τχ. 42/43, 246-263.
 3. Rantis, Konstantinos (2013): «Gesellschaftstheorie in Griechenland 1974-2012. Psychopedis, Kondylis, Castoriadis, Giannaras», Zeitschrift für kritische Theorie, τχ. 36/37, 187-206.
 4. Rantis, Konstantinos (2005): «Adornos Bildungstheorie», Interkulturell und Global. Forum für Interkulturelle Kommunikation, Erziehung, Bildung und globales Lernen, τχ. 3/4, 259-285.
 5. Rantis, Konstantinos (2004): «Adornos Kritik der antiken Ontologie», Zeitschrift für kritische Theorie, τχ. 18/19, 201-218.

Ανακοινώσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

 1. Rantis, Konstantinos (2017): «Neither Fate nor Decline: The Crisis of Modern Greek Society in Kostas Axelos and Panagiotis Kondylis», στο Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, G. Maggini / V. P. Solomou-Papanikolaou / H. Karabatzaki / K. D. Koskeridis (επιμ.), τόμ II, Washington, 377-393.
 2. Rantis, Konstantinos (2015): «Die Rehabilitierung des Naturschönen und die Umweltproblematik», στο Myriam Gerhard (επιμ.), Studien zur Naturphilosophie, τόμ. 4: Naturauffassungen jenseits denen der Naturwissenschaften, Würzburg: Königshausen & Neumann, 105-136.

Κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους

 1. Rantis, Konstantinos (2018): «Adornos Theorie der Kulturindustrie. Eine kritische Bewertung in Zeiten kapitalistischer Globalisierung», στο Martin Niederauer / Gerhard Schweppenhäuser (επιμ.), „Kulturindustrie“: Theoretische und empirische Annäherungen an einen populären Begriff, Wiesbaden: Springer VS, 87-104.

Έρευνα σε εξέλιξη

 1. Ράντης, Κωνσταντίνος (2021): Φιλοσοφία και Ψυχανάλυση. Τρεις διαλέξεις, Τρίκαλα: εκδόσεις Επέκεινα (υπό έκδοση).
 2. Rantis, Konstantinos (2021): «Zum Verhältnis von “Wirtschaftsethik” der Orthodoxie» und der Krise der gegenwärtigen griechischen Gesellschaft» (υπό έκδοση).
 3. Ράντης, Κωνσταντίνος (2021): «Ο Adorno και η εμπειρική κοινωνική έρευνα» (υπό έκδοση).

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά μαθήματα

 • Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική
 • Ειδικά Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Γνωσιοθεωρίας
 • Σύγχρονη Φιλοσοφία ΙΙ
 • Φιλοσοφία της Ψυχολογίας

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Μεταφυσική
 • Αισθητική

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

 • Τρίτη 11:00-12:00, Τετάρτη 14:00-15:00, Πέμπτη 15:00-16:00
CV (ελ)      265100-5650, 265100-3908, 6978166286       krantis@uoi.gr, kon.rantis@gmail.com