Κωνσταντίνος Πέτσιος

Ο Κωνστανταντίνος Θ. Πέτσιος είναι Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής του Εργαστήριου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας του Τμήματος. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα, όπου ολοκλήρωσε την εγκύκλια εκπαίδευση. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνῶν και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Bamberg της Γερμανίας και το 1993 αναγορεύθηκε, με τον βαθμὸ «Ἄριστα», διδάκτωρ Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με θέμα διατριβής «Φιλοσοφικές έννοιες ως τρόπος επιχειρηματολογίας στους Αττικούς Ρήτορες». Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του σπουδών υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Περιοδικού του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλσοφίας «Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας» (του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) στο οποίο δημοσιεύονται μελέτες που άπτονται της χειρόγραφης φιλοσοφικής παράδοσης της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενo  Ιστορία της Φιλο­σο­φίας: Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Φιλοσοφία.

Από το 1993 έως το 1997 συνεργάσθηκε με την Ακαδημία Αθηνών (Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας), από το 1995 έως το 1998 με το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, από το 1998 έως το 2002 με τη Βουλή των Ελλήνων, το 2004 με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και από το 2003 έως το 2005 με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Είναι μέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, του Ομίλου Μελέτης Νεοελληνικού Διαφωτισμού και της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου (Ι.Μ.Ι.Α.Χ.).

Γνωστικό Αντικείμενο

Ιστορία της Φιλοσοφίας

Θέση

Καθηγητής

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Αρχαιοελληνική Φιλοσοφία
 • Βυζαντινή – Νεοελληνική Φιλοσοφία.
 • Ευρωπαϊκός και Νεοελληνικός Διαφωτισμός

 Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 1. Φιλοσοφία και ρητορική στην κλασική σκέψη, Αθήνα, Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2017.
 2. «Continuities and Discontinuities between Neo- Hellenic and European Philosophy», in: Selected Papers grom XXIII World Congress of Philosophy «Philosophy as Inquiry and Way of Life». Ed. Konstantinos Boudouris, Virginia, 2015, σσ. 361- 366.
 3. Απηχήσεις του φιλοσοφικού έργου του Edmundus Purchotius στη Νεοελληνική Φιλοσοφία. Συμβολή στην έρευνα των πηγών, Ιωάννινα, 201
 4. Η Λογική στη νεότερη Ελλάδα, Τόμος Δεύτερος, Ιωάννινα, Πανεπιστ΄ξμιο Ιωαννίνων, 2011 (2009).
 5. Η Λογική εκ Παλαιών τε και Νεωτέρων συνερανισθείσα υπό Ευγενίου Βουλγάρεως, Εν Λειψία, 1766 (προλεγομ., επιμ., ευρετ.), Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας / Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2010.
 6. Η χειρόγραφη μετάφραση ρτου έργου Introductio ad Philosophiam (1737) toy G. J. ‘s Gravesande από τον Ευγένιο Βούλγαρι, Ιωάννινα, 2010.
 7. Νεοελληνική φιλοσοφία: Από την έρευνα των πηγών στην προβολή των δεδομένων,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τομέας Φιλοσοφίας / Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2007.
 8. Μεθόδιος Ανθρακίτης. Εισαγωγή στη σκέψη και το έργο του, Ιωάννινα, 2006.
 9. Μορφές Δημοσιότητας στην πόλη των Ιωαννίνων κατά τον ύστερο 19ο αιώνα, Ιωάννινα, 2006.
 10. Το ανθρωπολογικό πρόβλημα κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Ιωάννινα, 2003.
 11. Ρήγα Βελεστινλή, Άπαντα τα σωζόμενα. Τόμος Β΄. Φυσικής Απάνθισμα δια τους Αγχίνους κα Φιλομαθείς Έλληνας (εισαγ., επιμ. Σχόλια), Αθ΄ήνα, Βουλή των Ελλήνων, 2002.

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Αρχαία Φιλοσοφία Ι
 • Ειδικά Θέματα Νεοελληνικής Φιλοσοφίας
 • Φιλοσοφία και Ρητορική
 • Νεοελληνική Φιλοσοφία

Μεταπτυχιακά

 • Ερευνητική Μεθοδολογία
 • Η Ελληνική Φιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

 

CV (ελ)      265100-5659       kpetsios@uoi.gr