Ιορδάνης Μαρκουλάτος

Ο Ιορδάνης Μαρκουλάτος είναι Aναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής & Πολιτικής Φιλοσοφίας, Σύγχρονης Φιλοσοφίας με έμφαση στην Κοινωνική Οντολογία στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  Αποφοίτησε από το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τον Ιούνιο του 1991, με ειδίκευση στη φιλοσοφία και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του [στη φιλοσοφία] στο πανεπιστήμιο Temple, στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, το 1998, με τίτλο Intentionality and Social Ontology: nonrepresentational intentionality as a constitutive aspect of social reality. Υπήρξε επίσης μεταδιδακτορικός υπότροφος στο τμήμα Κοινωνιολογίας του ίδιου πανεπιστημίου. Δίδαξε φιλοσοφία στα πανεπιστήμια Drexel και LaSalle, καθώς και στο πανεπιστήμιο της Πάτρας, ενώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διδάσκει από το Σεπτέμβριο του 2006. Το διδακτικό και ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην επεξεργασία οντολογικών ζητημάτων που αναφύονται στους κόμβους συναρμογής της σύγχρονης φιλοσοφίας με τις κοινωνικές επιστήμες.

Γνωστικό αντικείμενο

Κοινωνική & Πολιτική Φιλοσοφία, Σύγχρονη Φιλοσοφία με έμφαση στην
Κοινωνική Οντολογία»

Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Maurice MerleauPonty: Προς μια οντολογία του συγκεκριμένου. – Αθήνα : Οκτώ, 2019, 330 σελ.
  2. Σώμα και νόημα : Δοκίμιο πολιτικής οντολογίας. Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση, 2007, 224σελ.
  3. Η πολιτική οντολογία του κοινωνικού υποκειμένου στο έργο του P. Bourdieu. στο Σ. Παπαϊωάννου (επίμ). Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου των κοινωνικών επιστημών σ. 362-380, 2007, Αθήνα: Κριτική.
  4. John Searle and Pierre Bourdieu: Divergent perspectives on intentionality and social ontology. Human Studies, 26(1), 2003. 67-96.
  5. Merleau‐Ponty and Bourdieu on embodied significance. Journal for the Theory of Social Behaviour, 2001, 31(1), 1-27.

 Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

  • Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία
  • Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών
  • Φιλοσοφική ανθρωπολογία
  • Αισθητική & φιλοσοφία της τέχνης

 Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

  • Τροποποιούνται ανά εξάμηνο
CV (ελ)       265100-5754       imarkoul@cc.uoi.gr