Χρήστος Ζάγκος

Ο Χρήστος Ζάγκος είναι Επίκουρος Καθηγητής της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πέραν της συγγραφικής του δραστηριότητας έχει πολύχρονη ερευνητική εμπειρία και κατά καιρούς έχει συνεργαστεί ως ερευνητής ή εμπειρογνώμονας για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης με σειρά ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων όπως το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.α.

Γνωστικό αντικείμενο

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Θέση

Επίκουρος Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Κοινωνική & Εκπαιδευτική ανισότητα
 • Σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα: Neets, Brain Drain, Upskilling κ.α.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Δια Βίου Μάθηση, Πιστοποίηση Προσόντων & Διασφάλιση ποιότητας.  Όψεις  και διερεύνηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας. (2016). Παρατηρητήριο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.   ISBN: 978-960-9571-83-8. (μαζί με Ν. Φωτόπουλο). 176 σελ.
 2. Πολιτική, Τύπος & Τόπος. (2011). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. ISBN: 978-960-458-316-4. 720 σελ.
 3. Διαρροή από τις δομές της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έρευνα για ένα αθέατο πρόβλημα. (2013). Αθήνα: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. ISBN: 978-618-5006-24-2.. (μαζί με Δ. Βεργίδη, Μ. Κουτούζη, Α. Κυρίδη, Π. Πανδή  & Δ. Σωτηρόπουλο). 233 σελ.
 4. Κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των Neets: Το παράδειγμα της Ελλάδας, στο Ν. Παπαδάκης, Βαρόμετρο Απόντων: οι NEETs στην Ελλάδα. (2013). Αθήνα: Ι. Σιδέρης. σ. 109-120. ISBN: 978-960-08-0644-1. (μαζί με Π. Πανδή).
 5. Locality, Identities and Social Differentiation in the Field of Education. In L. Galani, E. Mavrikaki & C. Skordoulis (Eds) Geographical Literacy and European Heritage. A Challenging Convention in the field of education. (2018). Limassol: Solva-tech LTD. Pp. 95-114. (μαζί με Kyridis & Ch.Tourtouras)

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Ζητήματα Κοινωνικών Ανισοτήτων
 • Κοινωνιολογική Θεωρία: Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις (Durkheim, Weber, Marx)

Μεταπτυχιακά

 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαιδευτική Πολιτική

 

 Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

 • Τρίτη 12.00-13.00
 • Τετάρτη 12.00-13.00
CV (ελ)       265100-5670       chzagkos@uoi.gr