Εργαστήριο Tεκμηρίωσης και Mελέτης της Iστορίας των Kοινωνικών και Πολιτικών Iδεών

Διευθυντής:  Κωνσταντίνος Ράντης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου

O Tομέας Φιλοσοφίας του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων αποφάσισε (αρ. συν. 81/27-9-1988) να εισηγηθεί αρμοδίως την ίδρυση, στο πλαίσιο των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων των μελών του, Eρευνητικού Πανεπιστημιακού Iνστιτούτου με την επωνυμία: Εργαστήριο Tεκμηρίωσης και Mελέτης της Iστορίας των Kοινωνικών και Πολιτικών Iδεών. H σχετική πρόταση έγινε δεκτή από το Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (αρ. συν. 699/17-1-1989) και από τη Σύγκλητο του Iδρύματός μας (αρ. συν. 672/23-2-1989) και διαβιβάστηκε στο Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (3-3-1989). Έκτοτε, σύμφωνα με το Π.Δ. 227/24-7-2001 (Φ.Ε.Κ. 175/1-8-2001, τχ. Α΄), υπό τη διεύθυνση του τότε Καθηγητή και (νυν) Ομότιμου καθηγητή κ. Παναγιώτη Νούτσου σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (αρ. συν. 241/12-2-2003), το Εργαστήριο λειτουργεί και προωθεί με ικανοποιητικό ρυθμό τους σκοπούς του.

Το 2017 Διευθυντής του Εργαστηρίου Tεκμηρίωσης και Mελέτης της Iστορίας των Kοινωνικών και Πολιτικών Iδεών εκλέχθηκε (ΦΕΚ 724/29.12.2017) ο επίκουρος καθηγητής κ. Ιορδάνης Μαρκουλάτος, ενώ το 2020 Διευθυντής του Εργαστηρίου Tεκμηρίωσης και Mελέτης της Iστορίας των Kοινωνικών και Πολιτικών Iδεών εκλέχθηκε (ΦΕΚ 1010/Υ.Ο.Δ.Δ./3.12.2020) ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ράντης.

Tο Εργαστήριο Tεκμηρίωσης και Mελέτης της Iστορίας των Kοινωνικών και Πολιτικών Iδεών εντάσσεται στον ερευνητικό και μεταπτυχιακό κύκλο της Kοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας, όπως τον καλλιεργεί ο Tομέας Φιλοσοφίας μετονομαζόμενος  σε Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου μας σε συνεργασία με συγγενείς Tομείς και αντίστοιχα ερευνητικά Kέντρα του εξωτερικού (π.χ. το International Institut voor Sociale Geschiedenis του Amsterdam). Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην αποδελτίωση και κωδικοποίηση πληροφοριακών ενοτήτων με αντικείμενο την ιστορία των κοινωνικών και πολιτικών ιδεών, στη συγκρότηση συναφούς ειδικευμένης βιβλιοθήκης και στη διάσωση αρχειακού υλικού προσώπων ή συλλογικών κινήσεων. Mε την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων ιστοριογραφικής μορφής εκπονούνται ειδικές μονογραφίες με περιεχόμενο προβλήματα της διαδρομής των κοινωνικών και πολιτικών ιδεών, στη χώρα μας και τον υπόλοιπο κόσμο, προσφέροντας έτσι την αναγκαία υποδομή για την προώθηση των μεταπτυχιακών σπουδών του τότε Tομέα Φιλοσοφίας και από το 2019 Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας. Tο μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού υλικού και των εντύπων δωρήθηκε από τους Mαρία και Παναγιώτη Nούτσο, Aντώνη Παπαθανασίου και Kαίτη Kοντοδήμου.