Ελένη Σιάνου-Κύργιου

 

 

 

Η Ελένη Σιάνου-Κύργιου είναι Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το οποίο έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 μέχρι σήμερα εργάζεται, ως μέλος ΔΕΠ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Υπήρξε υπεύθυνη ή συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Έχει εκδώσει δύο μονογραφίες: Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες. Η μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Ανώτατη Εκπαίδευση (1997-2004), Αθήνα: Μεταίχμιο, 2006 και Από το Πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας. Όψεις των κοινωνικών ανισοτήτων, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2010, ενώ παράλληλα, έχει δημοσιεύσει κεφάλαια σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα βιβλία και άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων (σύνολο 52). Συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και ημερίδες ή εκδηλώσεις ως προσκεκλημένη ομιλήτρια. Έχει πλούσιο διοικητικό έργο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ως Διευθύντρια Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Πρόεδρος του Τμήματος επί δύο συνεχείς θητείες, Μέλος της Συγκλήτου, Μέλος της 7μελούς Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Μέλος Δ.Σ. Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕΔΓΕΠΟ), ΔΙΚΕΠΕΕ Σταύρος Νιάρχος, Μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει, επίσης, σημαντικό κοινωνικό έργο, αφού συμμετείχε σε διάφορες επιτροπές ή συμβούλια φορέων και σε δραστηριότητες που απευθύνονταν για το ευρύτερο κοινό.

Γνωστικό αντικείμενο

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Θέση

Καθηγήτρια

 

CV (ελ)       265100-5775       esianou@cc.uoi.gr