ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γενικές ανακοινώσεις

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΕΔΙΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ακύρωση εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φιλοσοφίας

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. Ακύρωση Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φιλοσοφίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ Τμήματος Φιλοσοφίας

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών WOMENTORS στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία. WOMENWOMENTORS Πρόσκληση αιτήσεων για Φοιτήτριες Leaders Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών WOMENTORS.