ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: philosadmin

ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής” (2019-20): προκήρυξη και ύλη για εξετάσεις εισαγωγής

Η προκήρυξη και σχετικό υλικό (έντυπο αίτησης και δελτίο προσωπικών στοιχείων) για το Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Τμήματος στην ενότητα Μεταπτυχιακές Σπουδές. Ενδεικτική βιβλιογραφία

Οδηγός Σπουδών 2019-2020

Στον ιστότοπο του Τμήματος (ενότητα Σπουδές > Προπτυχιακές σπουδές) έχει αναρτηθεί ο Οδηγός Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 καθώς και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και οι σχετικές μεταβατικές διατάξεις, όπως εγκρίθηκαν από...

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών” (2019-2020): Προκήρυξη και ύλη για εξετάσεις εισαγωγής

Η προκήρυξη και σχετικό υλικό (έντυπο αίτησης και δελτίο προσωπικών στοιχείων) για το Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Τμήματος στην ενότητα Μεταπτυχιακές...

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος καθώς και ο Οδηγός Σπουδών, βρίσκονται στα παρακάτω links: Πρόγραμμα Σπουδών Οδηγός Σπουδών