Συμβασιούχοι διδάσκοντες

 

H Χριστίνα Καψιμαλάκου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, όπου έκανε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές. Είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει κάνει Μεταδιδακτορική Έρευνα στον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει επί συμβάσει στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η επιστημονική και ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, της Νεοπλατωνικής και της Βυζαντινής Φιλοσοφίας, καθώς και της Βιοηθικής.

Γνωστικό αντικείμενο

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία – Βυζαντινή Φιλοσοφία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
 • Βυζαντινή Φιλοσοφία

 Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 • Σπουδή στον Μάξιμο τον Ομολογητή: Η διαλεκτική αντίθεση ελευθερίας και αναγκαιότητας, Εκδόσεις Έννοια, Αθήνα 2016.
 • «Οι έννοιες «ουσία-φύσις» και «πρόσωπον-υπόστασις» στον Λεόντιο τον Βυζάντιο», δια-ΛΟΓΟΣ, τχ. 6, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2016, σσ. 94-109.
 • Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και αρχαία ελληνική Ηθική, Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2017.
 • «Bioethical dilemmas: Euthanasia and Physician Assisted Suicide in Terminal Illness, ΣΚΕΠΣΙΣ (SKEPSIS), Olympic Center for Philosophy and Culture, vol. XXVI, 2018-2019, σσ. 65-75.
 • Η ανάγνωση της πλατωνικής Πολιτείας από τον νεοπλατωνικό Πρόκλο. Μια ερμηνευτική προσέγγιση, Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη, Εκδόσεις Παπαζήση, Aθήνα 2020.
 • «Όψεις της έννοιας του προσώπου στον Μάξιμο τον Ομολογητή», στο Μουζάλα Γ. Μ. (επιμ.), Αυτογνωσία και Επιμέλεια Ψυχής/Εαυτού, Αρχαία, Ελληνιστική, Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλοσοφία, Aθήνα 2020: Εκδόσεις Παπαζήση.

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας ΙΙ: Σοφιστές – Σωκράτης – Ελάσσονες Σωκρατικές Σχολές
 • Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας V: Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας
 • Βυζαντινή Φιλοσοφία
CV (ελ)  ckapsi@uoi.gr  210-8027897

 

Ο Γεώργιος Μπούτλας σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Ιατρικής και ειδικεύτηκε στην Ορθοπαιδική. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή. Διδάσκει επί συμβάσει στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η επιστημονική και ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα Ηθικής Φιλοσοφίας, Βιοηθικής και Ιατρικής Ηθικής.

Γνωστικό αντικείμενο

Ηθική Φιλοσοφία, Βιοηθική και Ιατρική Ηθική

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ηθική Φιλοσοφία
 • Βιοηθική
 • Ιατρική Ηθική

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Boutlas, George. Oviedo Convention and the primacy of dignity as the solution to ‘autonomy’s paradox,’ Bio-juria, 1 (1) (2019), 36-50, Link: https://ejournals.lib.auth.gr/bionomika/issue/view/1013/showToc
 • Boutlas, George. Bioethics as the ‘Third Culture’: Integrating Science and Humanities, Preventing ‘Normative Violence’”, Conatus Journal of Philosophy 3 (1) (2018): 19-31, doi: http://dx.doi.org/10.12681/conatus.16011
 • Μπούτλας, Γεώργιος & Στέλιος Βιρβιδάκης, «Προγενέστερες οδηγίες και το θέμα της προσωπικής ταυτότητας,» Βιοηθικά – Ηλεκτρονικό Περιοδικό Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, 4 (2) (2018): 17-32, doi: http://dx.doi.org/10.12681/bioeth.19688
 • Chousou, D., Theodoridou, D., Boutlas, G., Batistatou, A., Yapijakis, C., & Syrrou, M., “Eugenics between Darwin’s Εra and the Holocaust,” Conatus, 4(2) (2019), 171-204, doi: http://dx.doi.org/10.12681/cjp.21061

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία Ι: Ρεύματα στην Ηθική Σκέψη του 20ου και 21ου αιώνα
 • Ερμηνευτική Φιλοσοφικών Κειμένων ΙΙ
 • Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία ΙΙ: Εφαρμοσμένη Ηθική

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

Τρίτη, 14.00-16.00

    gboutlas@uoi.gr  210-9600733

 

 

Ο Βαγγέλης Τριανταφύλλου σπούδασε μαθηματικά, στο τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην φιλοσοφία, στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της επιστήμης του πανεπιστημίου Αθηνών. Στο ίδιο τμήμα εκπόνησε και την διδακτορική του διατριβή, στη φιλοσοφική λογική, με τίτλο «Λογική και σημασιολογία για γλώσσες που περιέχουν ασαφή κατηγορήματα». Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής του έρευνας ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της Λογικής, της Φιλοσοφίας της Λογικής, και της Ιστορίας της Λογικής.

Γνωστικό αντικείμενο

Λογική, Φιλοσοφία της Λογικής, Ιστορία της Λογικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Το φαινόμενο της ασάφειας και τα παράδοξα τύπου σωρείτη
 • Φαινόμενα αυτό-αναφοράς και σημασιολογικά παράδοξα
 • Η μη κλασική λογική
 • Τα παράδοξα ανώτερης τάξης και η αντιμετώπιση τους
 • Η λογική του Αριστοτέλη και τα σχετικά με αυτήν ερμηνευτικά προβλήματα, ανάλυση των απόψεων του Αριστοτέλη περί λογικής βάσει μεθόδων της σύγχρονης Λογικής

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 1. “Κριτική διερεύνηση ορισμένων αληθοσυναρτησιακών θεωριών ασάφειας” (Φιλοσοφία, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ακαδημία Αθηνών, τόμος 50, 2020)
 2. “Ορισμένες παρατηρήσεις πάνω στη λογική του Αριστοτέλη” (Νεύσις, υπό δημοσίευση)
 3. “A Non-Transitive Theory of Vagueness” (Journal of Logic, Language and Information, υπό δημοσίευση)
 4. “Syllogistic Diagrams” (Journal of Philosophical Logic, υπό δημοσίευση)

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφική Λογική
 • Ιστορία της Λογικής ΙΙ: Σύγχρονη Φιλοσοφική Λογική
 • Ιστορία της Λογικής ΙΙΙ: Διαλεκτική Λογική
CV (ελ)
vantriant@uoi.gr  210-8027897