Συμβασιούχοι διδάσκοντες

Χριστίνα Καψιμαλάκου
CV (ελ)
ckapsi@otenet.gr
210-8027897

Αναστάσιος (Τάσος) Καρακατσάνης
CV (ελ)
ankara@phs.uoa.gr
6947556305

Βαγγέλης Τριανταφύλλου
CV (ελ)
vantriant@uoi.gr
210-8027897