Συμβασιούχοι διδάσκοντες

 

H Χριστίνα Καψιμαλάκου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, όπου έκανε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές. Είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει κάνει Μεταδιδακτορική Έρευνα στον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει επί συμβάσει στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αρχαία – Βυζαντινή Φιλοσοφία». Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, της Νεοπλατωνικής και της Βυζαντινής Φιλοσοφίας, καθώς και της Βιοηθικής. Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.

Γνωστικό αντικείμενο

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία – Βυζαντινή Φιλοσοφία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
 • Βυζαντινή Φιλοσοφία

 Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 • Σπουδή στον Μάξιμο τον Ομολογητή: Η διαλεκτική αντίθεση ελευθερίας και αναγκαιότητας, Εκδόσεις Έννοια, Αθήνα 2016.
 • «Οι έννοιες «ουσία-φύσις» και «πρόσωπον-υπόστασις» στον Λεόντιο τον Βυζάντιο», δια-ΛΟΓΟΣ, τχ. 6, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2016, σσ. 94-109.
 • Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και αρχαία ελληνική Ηθική, Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2017.
 • «Bioethical dilemmas: Euthanasia and Physician Assisted Suicide in Terminal Illness, ΣΚΕΠΣΙΣ (SKEPSIS), Olympic Center for Philosophy and Culture, vol. XXVI, 2018-2019, σσ. 65-75.
 • Η ανάγνωση της πλατωνικής Πολιτείας από τον νεοπλατωνικό Πρόκλο. Μια ερμηνευτική προσέγγιση, Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη, Εκδόσεις Παπαζήση, Aθήνα 2020.
 • «Όψεις της έννοιας του προσώπου στον Μάξιμο τον Ομολογητή», στο Μουζάλα Γ. Μ. (επιμ.), Αυτογνωσία και Επιμέλεια Ψυχής/Εαυτού, Αρχαία, Ελληνιστική, Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλοσοφία, Aθήνα 2020: Εκδόσεις Παπαζήση.

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας ΙΙ: Σοφιστές – Σωκράτης – Ελάσσονες Σωκρατικές Σχολές
 • Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας V: Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας
 • Βυζαντινή Φιλοσοφία
CV (ελ)  ckapsi@uoi.gr  210-8027897

 

Ο Βαγγέλης Τριανταφύλλου σπούδασε μαθηματικά, στο τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην φιλοσοφία, στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της επιστήμης του πανεπιστημίου Αθηνών. Στο ίδιο τμήμα εκπόνησε και την διδακτορική του διατριβή, στη φιλοσοφική λογική, με τίτλο «Λογική και σημασιολογία για γλώσσες που περιέχουν ασαφή κατηγορήματα». Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής του έρευνας ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της Λογικής, της Φιλοσοφίας της Λογικής, και της Ιστορίας της Λογικής.

Γνωστικό αντικείμενο

Λογική, Φιλοσοφία της Λογικής, Ιστορία της Λογικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Το φαινόμενο της ασάφειας και τα παράδοξα τύπου σωρείτη
 • Φαινόμενα αυτό-αναφοράς και σημασιολογικά παράδοξα
 • Η μη κλασική λογική
 • Τα παράδοξα ανώτερης τάξης και η αντιμετώπιση τους
 • Η λογική του Αριστοτέλη και τα σχετικά με αυτήν ερμηνευτικά προβλήματα, ανάλυση των απόψεων του Αριστοτέλη περί λογικής βάσει μεθόδων της σύγχρονης Λογικής

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 1. “Κριτική διερεύνηση ορισμένων αληθοσυναρτησιακών θεωριών ασάφειας” (Φιλοσοφία, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ακαδημία Αθηνών, τόμος 50, 2020)
 2. “Ορισμένες παρατηρήσεις πάνω στη λογική του Αριστοτέλη” (Νεύσις, υπό δημοσίευση)
 3. “A Non-Transitive Theory of Vagueness” (Journal of Logic, Language and Information, υπό δημοσίευση)
 4. “Syllogistic Diagrams” (Journal of Philosophical Logic, υπό δημοσίευση)

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφική Λογική
 • Ιστορία της Λογικής ΙΙ: Σύγχρονη Φιλοσοφική Λογική
 • Ιστορία της Λογικής ΙΙΙ: Διαλεκτική Λογική
CV (ελ)
vantriant@uoi.gr  210-8027897

 

O Μιχάλης Παντούλιας σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Μουσικολογία και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης. Πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ της Γερμανίας με θέμα τη φιλοσοφία του Heidegger και του Αριστοτέλη. Έχει ολοκληρώσει μεταδιδακτορική έρευνα στην αριστοτελική φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου και συνεχίζει ως μεταδιδακτορικός ερευνητής σε θέματα σύγχρονης φιλοσοφίας. Διδάσκει επί συμβάσει στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη φιλοσοφία της γλώσσας, την οντολογία, τη φαινομενολογία και την αισθητική.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Ontologie und Aussage bei Heidegger und Aristoteles, Königshausen und Νeumann, Würzburg 2015.
 • «Heideggers Ontologie des Kunstwerks und die Antike Philosophie: Aristoteles und Heraklit» στον τόμο: D. Espinet, T. Keiling (εκδ.), Heideggers Ursprung des Kunstwerks. Ein kooperativer Kommentar, Klostermann, Frankfurt a. M. 2011, 139-159.
 • «Ο Heidegger και η αναγκαιότητα του έργου τέχνης», στο Φ. Βασιλείου, Π. Θεοδώρου (επιμ.), Φαινομενολογική Αισθητική και Θεωρία της Τέχνης: Καταβολές, Σχολή, και Επιδράσεις. Εκδόσεις Ευρασία 2021.
 • M. Pantoulias, V. Vergouli, P. Thanassas: «Truth in practical reason. Practical and assertoric truth in Aristotle’s Nicomachean Ethics» στο PEITHO, Examina Antiqua, 2021 (υπό έκδοση).
 • Μετάφραση: Σοπενχαουερ, Περί της ελευθερίας της βούλησης, Ροές 2015 μτφ. Μ. Παντούλιας, Δ. Υφαντής, 2015.
 • Επιμέλεια: Παραδοσιακή Γλώσσα και Τεχνική Γλώσσα, μτφ. Κοσμάς Ρασπίτσος, Αθήνα: Περισπωμένη 2021 (υπό έκδοση)

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Αισθητική
 • Φιλοσοφική Ανθρωπολογία
 • Ερμηνευτική Φιλοσοφικών Κειμένων ΙΙΙ

Επικοινωνία

mixpan@uoi.gr

 

O Μανωλάτος Αλέξανδρος σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή. Η επιστημονική και ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα της σύγχρονης πολιτικής και ηθικής φιλοσοφίας.

Γνωστικό αντικείμενο

Σύγχρονη πολιτική και ηθική φιλοσοφία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Πολιτικός Φιλελευθερισμός
 • Θεωρίες της Δικαιοσύνης

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 1. «Η πολιτική στροφή του Rawls και η φιλελεύθερη ανεκτικότητα», δια-ΛΟΓΟΣ τόμ 8, 2018, σσ. 135-151.

 2. «Rawlsian Stability and the Hazards of Envy», Public Reason Vol 10 (1), 2018, σσ. 33-48.

 3. Η ρουσσωϊκή ερμηνεία της Θεωρίας της Δικαιοσύνης, Επιστήμη και Κοινωνία τόμ. 40, 2021, σσ. 146-168.)

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία Ι: Ρεύματα στην Ηθική Σκέψη του 20ου και 21ου αιώνα
 • Ερμηνευτική Φιλοσοφικών Κειμένων ΙΙ
 • Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία ΙΙ: Εφαρμοσμένη Ηθική

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

Δευτέρα 11.00-12.00

Επικοινωνία

manolatosalex@yahoo.gr

 

Η Τάνια Κολυμπάρη είναι διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με εξειδίκευση στην Εκπαιδευτική Πολιτική και την Αξιολόγηση.  Διαθέτει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (M.Ed) από τους οποίους ο πρώτος της απονεμήθηκε από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο δεύτερος (Μ.Α.) από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Είναι επίσης, κάτοχος δύο πτυχίων (Β.Α.) από τα οποία το ένα της χορηγήθηκε από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το άλλο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην συγκριτική παιδαγωγική, την εκπαιδευτική πολιτική και αξιολόγηση, τις ομάδες συμφερόντων στην εκπαίδευση και την πολιτική κοινωνιολογία. Για την εκπόνηση του διδακτορικού της έλαβε με άριστα υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και έχει τιμηθεί με βραβεία αριστείας και διακρίσεις για τις μεταπτυχιακές και προπτυχιακές της σπουδές. Έχει, επίσης, δημοσιεύσει βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα και ερευνητικές μελέτες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα.

Γνωστικό αντικείμενο

Επιστήμες της Εκπαίδευσης-Συγκριτική Παιδαγωγική

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Συγκριτική Παιδαγωγική
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και Αξιολόγηση
 • Πολιτική Κοινωνιολογία

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 1. Κολυμπάρη Τ. (2021). Εκπαιδευτική πολιτική και αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών (1974-2014). Η συμβολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε. Αθήνα: Γρηγόρης. ISBN 978-960-612-347-4.

 2. Κολυμπάρη Τ. (2021). Το δικαίωμα των μαθητών στη μάθηση και η ιδιότυπη εξάρθρωση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Στο Χ. Ζάγκος & Θ. Θάνος (επιμ.). Κοινωνία, Πολιτική και Εκπαίδευση. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική, Ερευνητικές τομές. Αθήνα: Πεδίο. ISBN 978-960-635-357-4

 3. Παπακωνσταντίνου, Π. & Κολυμπάρη, Τ. (υπό δημοσίευση). Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και ο διοικητισμός στην υπηρεσία του εκπαιδευτικού λαϊκισμού. Στο Α. Παπαδοπούλου, Α. Χαλκιαδάκη & Τ. Κολυμπάρη (επιμ.). Η αξιολόγηση στο σχολείο του μέλλοντος. Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές τομές. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

 4. Hatziconstantis, C. & Kolympari, T. (2021). School climate in international school settings: differences in teacher perceptions among international and domestic-oriented departments. International Journal of Leadership in Education, V. 24 (1), pp. 108-125. DOI: 10.1080/13603124.2019.1623916

 5. Kolympari T., Papadopoulou A. & Xalkiadaki A. (2020). Greek education policy in times of memoranda: the case of teacher and school’s evaluation. Επιστήμες Αγωγής. 3, 216-232. ISSN 1109-8740.

 6. Papakonstantinou, P. & Kolympari, T. (2019) A bone of contention: teacher evaluation system in Greece. International Journal of Management in Education, Vol. 13 (1), pp.40-58. DOI: 10.1504/IJMIE.2019.096475

 7. Κολυμπάρη, Τ. (2016). Η συζήτηση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους στο διεθνή και ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό λόγο: αναγνωστικοί κώδικες και ιδεολογικά πλαίσια. Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, τχ. 1, σσ. 287-298.

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Θεωρία Εκπαιδευτικών Οργανισμών-Ο Θεσμός του Πανεπιστημίου
 • Συγκριτική Παιδαγωγική
 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης ΙΙ

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

Παρασκευή 12.30-14.30

CV (ελ)
kolymparitania@gmail.com

 

Ο Θοδωρής Βαβίτσας σπούδασε Παιδαγωγική στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ αποφοίτησε ως πρώτος (Άριστα – 9,73) από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» του ίδιου Τμήματος. Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών. Από τον Ιανουάριο του 2021 είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα αξιοποίησης της παιδαγωγικής θεωρίας στην εκπαιδευτική πρακτική, κριτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και στις επιστημολογικές διαστάσεις των παιδαγωγικών θεωριών μάθησης και διδασκαλίας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, ενώ έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διεθνή συνέδρια.

Γνωστικό αντικείμενο

Παιδαγωγική Ψυχολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Αξιοποίηση παιδαγωγικών θεωριών στην εκπαιδευτική πράξη
 • Η κριτική και διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης
 • Επιστημολογικές διαστάσεις των παιδαγωγικών θεωριών μάθησης και διδασκαλίας

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 1. Vavitsas, T., & Nikolaou, G. (2021). Highlighting the critical elements of interculturalism: Towards a Critical Intercultural Education. Journal for Critical Education Policy Studies, 19(2), 296-314. (I.S.S.N.: 1740-2743).
 2. Βαβίτσας, Θ. (2020). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κριτική Θεωρία: Προσεγγίζοντας τη διαλεκτική ταυτότητας – ετερότητας. Νέος Παιδαγωγός online, 21, 463-469. (I.S.S.N.: 2241-6781).
 1. Sevi, A., Spinthourakis, J. A., Nikolaou, G., & Vavitsas, T. (2020). The refugee children’s cultural capital and the Greek schools: a case study of a refugee family in the north-west of Greece. In B. Krzywosz-Rynkiewicz & V. Zorbas (Eds.), Citizenship at a Crossroads: Rights, Identity, and Education (pp. 1009 – 1017). Prague, CZ: Charles University and Children’s Identity and Citizenship European Association. (ISBN: 978-80-7603-104-3).
 2. Βαβίτσας, Θ., & Νικολάου, Γ. (2018). Η σχολική βία υπό το πρίσμα της θεωρίας της «Επικοινωνιακής Δράσης». Στο: Θ. Θάνος & Α. Τσατσάκης (Επιμ.), Σχολική βία και εκφοβισμός – Μεθοδολογικά ζητήματα, διαστάσεις, αντιμετώπιση (σ. 49-57). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. (ISBN: 978-960-599-219-4).

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ: Τα Κίνητρα στην Εκπαίδευση
 • Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Μάθησης
v.vavitsas@uoi.gr