ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 16 Σεπτεμβρίου, 2022

ANAKOINΩΣH ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ- ΠPOKHPYΞHΣ Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ” ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Σε συνε΄χεια της από 4-7-2022 αναρτηθείσας ανακοίνωσης  με τίτλο “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ” ακαδημαϊκού έτους 2022-2023″ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΔΠΜΣ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ