Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Μανωλάτου Αλέξανδρου

Η εξεταστική των μαθημάτων του κ. Μανωλάτου Αλέξανδρου

“Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία: Ρεύματα στην Ηθική Σκέψη του 20ου και 21ου αιώνα”
“Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία: Εφαρμοσμένη Ηθική”, και,
“Ερμηνευτική Φιλοσοφικών Κειμένων ΙΙΙ”
θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 19/9 στις 13:00 -15.00, αντί 12:00.
Ο διδάσκων
Μανωλάτος Αλέξανδρος

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...