Διαδικτυακή εκδήλωση ΙΚΥ/Erasmus: «Enhancing Bridges between Greek and U.S.A»

Επί τη ευκαιρία της International Day for Education, παρακαλώ βρείτε συνημμένα ενημέρωση για τη διαδικτυακή εκδήλωση του ΙΚΥ/Erasmus: «Enhancing Bridges between Greek and U.S.A»

Ιnternational Day of Education

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...