Ανακοίνωση για τα μαθήματα ‘Εισαγωγή στη Φιλοσοφική Λογική’, ‘Ιστορία της λογικής ΙΙ: Σύγχρονη φιλοσοφική λογική’:

Ανακοίνωση για τα μαθήματα ‘Εισαγωγή στη Φιλοσοφική Λογική’, ‘Ιστορία της λογικής ΙΙ: Σύγχρονη φιλοσοφική λογική’:
  • Εισαγωγή στη φιλοσοφική λογική: Την Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, ώρες 12:00-15:00, θα πραγματοποιηθεί έκτακτο μάθημα, στην αίθουσα 1Α
  • Ιστορία της λογικής ΙΙ: Την Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, ώρες 15:00-18:00, θα πραγματοποιηθεί έκτακτο μάθημα, στην αίθουσα 1Α

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...