ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 12 Νοεμβρίου, 2021

Δημόσια υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κ. Φωλίνα Ειρήνης

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. Φωλίνα Ειρήνης με θέμα: «Η ηθική της ευθύνης του Hans Jonas και οι σύγχρονες προσλήψεις της στα πεδία της βιοηθικής, της διαγενεακής ηθικής...