Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμο

Υπ’ υπ’αρίθμ 18082/11.10.2021ροω προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 29/10/2021 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) έως και 4/11/2021 (ΠΕΜΠΤΗ).

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.mintour.edu.gr/index.php/2018-08-29-11-21-07/anakoinoseis-gia-ekpaideftikoys/214-xen

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...