ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 14 Σεπτεμβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ

Ημερομηνίες γραπτής εξέτασης και συνέντευξης για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής»

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, 27-09-2021, ώρα 11:00 – 13:00 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, 27-09-2021 ώρα 14:00 – 16:00 Συνέντευξη, 8-10-2021 ώρα 16:000 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίθουσα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων καθώς και τη συνέντευξη...