Ενημέρωση_Εκκρεμότητες ως προς την αίτηση για κινητικότητα Erasmus+

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε ξεκινήσει την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για κινητικότητα με σκοπό τις Σπουδές ή την Πρακτική Άσκηση
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (Σχέδιο 2021),
ωστόσο, όπως προκύπτει, δεν έχετε ακόμα ολοκληρώσει τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων για την επιτυχή υποβολή.

Παρακαλούμε να μελετήσετε πολύ προσεκτικά
– τους Γενικούς Όρους και Κανόνες και
– την Προκήρυξη
https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας έχει οριστεί η σημερινή ημέρα, Δευτέρα, 12/07/2021 (και ώρα 17.00).
Δεν θα ληφθούν υπόψη φάκελοι υποψηφιότητας που δεν είναι πλήρεις.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι υποβολή φακέλου υποψηφιότητας γίνεται με τη χρήση του ιδρυματικού e-mail.

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...