ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 24 Ιουλίου, 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Αποτελέσματα Εκλογής Διευθυντή Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας Αποτελέσματα Εκλογής Διευθυντή Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής