Ανακοίνωση για την Εξέταση του μαθήματος “Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία” και “Το στρες στο σχολείο”

Ανακοίνωση για την Εξέταση του μαθήματος “Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία” και “Το στρες στο σχολείο”
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει να εξεταστούν στα μαθήματα (α)Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία και (β) Το Στρες στο Σχολείο, να εγγραφούν στο e-course των μαθημάτων και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις που αναρτώνται. Η εξέταση και των δυο μαθημάτων θα γίνει προφορικά. Μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή της εξέτασης θα ανακοινωθεί στο e-course ο κωδικός εισόδου στην εξέταση του μαθήματος καθώς και οι απαραίτητες οδηγίες για τη διαδικασία εξέτασης.
Σπ. Κάμτσιος

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...