Ανακοίνωση για την εμβόλιμη εξεταστική του κ. Ηλιόπουλου

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Η εξέταση των μαθημάτων της εμβόλιμης εξεταστικής του Ιουνίου θα
πραγματοποιηθεί μέσω του MS Teams, στη διαδικτυακή αίθουσα «Αίθουσα
Εξέτασης- Διδάσκων: Π. Ηλιόπουλος». Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εμβόλιμης
εξεταστικής, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, τα
μαθήματα τα οποία θα εξεταστούν είναι τα ακόλουθα:
Α) Ρωμαϊκή Φιλοσοφία (Ι): : η ρωμαϊκή φιλοσοφία, οι πηγές οι κυριότεροι
εκπρόσωποι, η πρόσληψη των δογμάτων του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους.
Β) Νεότερη Φιλοσοφία (ΙΙΙ).
Γ) Φιλοσοφία της Παιδείας.
Δ) Φιλοσοφία της Παιδείας (Ι) : εισαγωγή στη φιλοσοφία της παιδείας. Οι
φιλοσοφικές αντιλήψεις για την παιδεία κατά την ελληνική αρχαιότητα.
Για να ληφθεί ο κωδικός πρόσβασης στη διαδικτυακή αίθουσα της εξέτασης, θα
πρέπει οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πρόκειται να εξεταστούν να στείλουν
εγκαίρως, πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στον διδάσκοντα (email: eliop@uoi.gr )

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...