ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 17 Ιανουαρίου, 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. Προς διευκόλυνσή τους κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων μαθημάτων, οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος Φ.Π.Ψ. καλούνται να συμβουλεύονται τους Πίνακες μαθημάτων στους...

Ανακοίνωση για το μάθημα “Αναπτυξιακή μελέτη του παιχνιδιού και της φαντασίας”

Ύλη των εξετάσεων του μαθήματος “Αναπτυξιακή μελέτη του παιχνιδιού και της φαντασίας” (Τμήμα Ψυχολογίας), για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές του Φ.Π.Ψ. Από τη σελίδα του μαθήματος στο ecourse, τα παρακάτω κείμενα: 1.       Marilyn Fleer – Θεωρίες...