ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 1 Νοεμβρίου, 2019

Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο που αφορά στην ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο που αφορά στην ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ