Οδηγός Σπουδών 2019-2020

Στον ιστότοπο του Τμήματος (ενότητα Σπουδές > Προπτυχιακές σπουδές) έχει αναρτηθεί ο Οδηγός Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 καθώς και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και οι σχετικές μεταβατικές διατάξεις, όπως εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τη συνεδρίασή της με αριθμό 1068 την 27 Ιουνίου 2019.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...