Κατηγορίες:
Μοιραστείτε το:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ετικέτες:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Διδακτικής & Σχολικής Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. και το Κοινό Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο Πρότυπου Γυμνασίου και Πρότυπου Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, υλοποιούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2023-2024, Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών στα δύο σχολεία (Πρότυπο Γυμνάσιο και Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων).

Τα δύο ιστορικά σχολεία θα συνεργαστούν σε πρώτη φάση με το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, προκειμένου ένας μικρός αριθμός (έως 20) φοιτητών/τριών, κατάλληλα προετοιμασμένων στο Πανεπιστήμιο, να συμμετάσχουν την πρώτη εβδομάδα ως παρατηρητές στη σχολική ζωή των δύο σχολείων, την επόμενη εβδομάδα να διδάξουν μαθήματα ειδικότητας και την τρίτη εβδομάδα να ανατροφοδοτηθούν σε μια σειρά εργαστηριακών συναντήσεων από τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου και συναδέλφους μας. Σε όλες τις φάσεις της επιστημονικής συνεργασίας οι επιμέρους διεργασίες διασφαλίζονται ως προς την ποιότητά τους μέσω της εφαρμογής έγκριτων πρωτοκόλλων.

Στο πλαίσιο του παραπάνω εγχειρήματος θα υλοποιηθεί ένα βραχείας διάρκειας πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης στο mentoring. Το πρόγραμμα βασίζεται σε υλικό ασύγχρονης επιμόρφωσης και έναν μικρό αριθμό συνεδριών σύγχρονης επιμόρφωσης.

O υπεύθυνος

ακαδημαϊκής πρακτικής άσκησης φοιτητριών/των του τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Πρότυπο Γυμνάσιο και στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο της

Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Κων/νος Γκαραβέλας, Επίκουρος Καθηγητής

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν αρχεία