Μοιραστείτε το:

Εκλογικός κατάλογος μελών ΔΕΠ Τμήματος Φιλοσοφίας

Ετικέτες:

Συνημμένως ο εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου:

“Φιλοσοφικών Ερευνών για τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό”.

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία: