Κατηγορίες:
Μοιραστείτε το:

Ανακοίνωση για τα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα Ψυχολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας

Ετικέτες:

Ενημερώνουμε τις/τους φοιτήτριες/τές του Τμήματός μας ότι με το υπ’ αριθμ. 961/15-03-2023 πρωτ. έγγραφο του Τμήματος Φιλοσοφίας, το οποίο διαβιβάστηκε μέσω της Πρυτανείας στο Τμήμα Ψυχολογίας, αιτηθήκαμε τη διεύρυνση του ορίου του αριθμού των φοιτητών στα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα Ψυχολογίας.

Βάσει της υπ’ αριθμ. 984/17-03-2023 ενημέρωσης που λάβαμε από το Τμήμα Ψυχολογίας και προκειμένου για τη διευκόλυνση των φοιτητών μας και την ομαλή υποβολή των δηλώσεων μαθημάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με καταληκτική ημερομηνία την 27η Μαρτίου 2023 , το όριο μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Κοινωνική Ψυχολογία Ι – όριο φοιτητών 60

Κοινωνική Ψυχολογία Διομαδικών Σχέσεων: Προκατάληψη, Ρατσισμός – όριο φοιτητών 60

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Παιδική και Εφηβική Ηλικία – όριο φοιτητών 40

Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Κοινωνική Αλλαγή – όριο φοιτητών 40

Στρες και Στρατηγικές Αντιμετώπισης: Το στρες στο σχολείο – όριο φοιτητών 40

Συγκίνηση και Κίνητρα – όριο φοιτητών 40

 

 

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία:

Δεν υπάρχουν αρχεία