Μοιραστείτε το:

Αναπλήρωση μαθήματος στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών” κ. Μαγγίνη Γκόλφως

Ετικέτες:

“Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ”

ΤΕΤΑΡΤΗ, 22 Φεβρουαρίου 2023,  3-6, Ε.Φ.Ε.Ε.Τ.Π.

(2ος όροφος κτηρίου Φιλοσοφίας).

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία:

Δεν υπάρχουν αρχεία