Μοιραστείτε το:

Αναπληρώσεις μαθημάτων κ. Μαγγίνη Γκόλφως

Ετικέτες:

1.”Ειδικά θέματα σύγχρονης φιλοσοφίας ΙΙΙ: Κριτική Θεωρία”,

(Η΄εξάμηνο), Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023, 9:00 – 12:00, αιθ. 1Β.

2. “Σύγχρονη Φιλοσοφία Ι”,

(Β΄εξάμηνο), Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023, 12:00 – 15:00, αμφιθέατρο.

 

Η διδάσκουσα

Γκ. Μαγγίνη

 

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία:

Δεν υπάρχουν αρχεία