Μοιραστείτε το:

Ανακοίνωση καταληκτικής ημερομηνίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Ετικέτες:

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023.

Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που φοιτούν τουλάχιστον στο 5ο εξάμηνο σπουδών.

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν αρχεία